Beleidsregels GGZ 2018

27-07-2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de GGZ-beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Er verandert relatief weinig, met het oog op de grote veranderingen in het bekostigingsmodel dat op dit moment in ontwikkeling is. De tarieven worden geïndexeerd in plaats van herijkt en de beroepentabel wordt uitgebreid. De uitkomsten van het kostenonderzoek in de GGZ gaan mee in de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel, dat naar verwachting in 2020 klaar zal zijn. 

De nieuwe beleidsregels vind je op de website van de NZa:
beleidsregels ggz 2018.