Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 beschikbaar

05-08-2020

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op het documentenplatform van de NZa. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 en gaat in op 1 januari 2021. In de beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten opgenomen. Ook komt de verslavingsarts KNMG vanaf 2021 in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingskosten.

Herijking vergoedingsbedragen SBOH
Vanaf 2021 bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de hoogte van de vergoedingsbedragen voor drie opleidingen die onder centraal werkgeverschap van de SBOH vallen op basis van een eigen kostenonderzoek. Dit zijn de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten. De beschikbaarheidbijdrage hoort gemiddeld genomen een kostendekkende vergoeding te zijn. Daarom worden de vergoedingsbedragen periodiek geherijkt. Voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten stijgen de vergoedingsbedragen licht (met minder dan 1%). De totale bijdrage aan de SBOH voor de opleiding tot huisarts daalt naar verwachting met ongeveer 3 à 4%.

Klik hier voor de Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021.

Lees voor meer informatie het volledige bericht op de website van de NZa