Bekostiging geneeskundige GGZ en FZ

05-12-2018


Het zogenaamde zorgclustermodel dat in de plaats komt voor de huidige DBC-systematiek, kan niet op tijd van start gaan.

Begin 2019 gaat Paul Blokhuis daarom met de NZa en partijen bekijken of met de dan beschikbare pilotgegevens een voldoende volledig en betrouwbaar beeld kan worden verkregen van de kwaliteit en bruikbaarheid van (onderdelen van) het Zorgclustermodel om dit ook te kunnen gaan gebruiken. 2020 wordt daarbij niet meer gehaald.

Daarnaast is de NZa gevraagd om een advies uit te brengen dat past binnen de randvoorwaarden voor een nieuwe GGZ-bekostiging. Het gaat hier in feite om een advies over het zetten van een zinvolle tussenstap in de GGZ-bekostiging. Die tussenstap zou wel in 2020 moeten ingaan.

Lees hier de kamerbrief.