Wijziging wet BIG; maak je BIG-nummer bekend

19-02-2019

Door een wijziging in de Wet BIG moeten de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april  2019 actief bekend worden gemaakt. Hierdoor wordt het voor patiënten makkelijker om te controleren zij in het BIG-register staan ingeschreven.

Wat betekent dit voor jou?
Je moet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 1 april jouw BIG-nummer, of de BIG-nummers van jouw medewerkers, makkelijk en snel kan vinden. De NVGzP erkent dat de implementatieperiode kort is. Wij (en andere organisaties) zijn hierover nog in gesprek met CiBG (uitvoerder wet BIG).

Waar moet het nummer bekend worden gemaakt?
Het BIG-nummer moet worden vermeld op plekken waar de naam en het beroep van een BIG- geregistreerde staan. De wet gaat uit van in ieder geval de onderstaande plekken:

  1. websites en andere digitale media
  2. briefpapier en e-mailondertekening
  3. facturen
  4. in wachtkamers (bijv. op het wachtkamerscherm waarop de medewerkers worden voorgesteld)

Bestaande voorraad drukwerk eerst opmaken
Wanneer BIG-geregistreerden en/of hun werkgevers nog niet kunnen voldoen per 1 april, moeten zij een plan hebben om op de kortst mogelijke termijn wel te voldoen aan de verplichting. Voor drukwerk (denk aan o.a. briefpapier en visitekaartjes) mag de bestaande voorraad eerst worden opgemaakt.

Toezicht IGJ
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat hier toezicht op houden. Mondeling is afgesproken dat de Inspectie de eerste periode met enig coulance zal optreden. De NVGzP is bezig deze coulance-regeling (nog) op papier te krijgen. Hou onze berichtgeving hierover in de gaten.