Beroepsverenigingen: geen registratieplicht kindermishandeling

05-02-2016

Zeven psychologische, pedagogische en psychotherapeutische beroepsverenigingen, waaronder de NVGzP, hebben bezwaar gemaakt tegen de registratieplicht  bij het vermoeden van kindermishandeling. Staatssecretaris Van Rijn heeft zo’n registratieplicht voorgesteld.

De beroepsverenigingen zien in een vereiste registratie dezelfde risico’s die kleven aan een meldplicht. Het feit dat een hulpverlener verplicht persoonsgegevens moet aanleveren als hij kindermishandeling niet kan uitsluiten, kan een cliënt ervan weerhouden hulp te zoeken of een al bestaande hulpverleningsrelatie schaden. Dat kan uiterst nadelige gevolgen hebben voor het primaire doel van de hulpverlener: stoppen van de mishandeling.

De beroepsverenigingen begrijpen overigens het motief van de staatssecretaris, het op de radar krijgen van risicosituaties, en denken graag mee over alternatieven. In hun brief wezen zij op zo’n mogelijk alternatief.

Overigens waarderen de beroepsverenigingen dat in de set maatregelen die de staatssecretaris voorstelt een centrale plek is ingeruimd voor de professional. Immers, zij moeten het doen. Ook hebben de beroepsverenigingen begrip voor een aantal andere maatregelen die de staatssecretaris voorstelt, zoals het bewaren van gegevens bij een melding die wordt omgezet in een advies.

De gezamenlijke brief is een initiatief van de NVO. Ondertekenaars van de brief zijn naast de NVO en de NVGzP: het NIP, de LVVP, de VGCt, de VKJP en de NVP.

Eerder liet ook een coalitie van de KNMG en een aantal andere artsenorganisaties al weten tegenstander te zijn van wat zij beschouwen als een verkapte meldplicht bij vermoeden van kindermishandeling.

Op 9 februari debatteerde de vaste Kamercommissie voor VWS over de plannen van de staatssecretaris. Van Rijn heeft toegezegd binnen een maand met een nieuwe brief te zullen komen. Klik hier voor meer informatie over het debat.

Klik hier voor de brief van de psychologische verenigingen aan de staatssecretaris.

Klik hier voor de reactie van de artsenorganisaties.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.