Basis GGZ 2016: geen verwijsbrief meer nodig voor zelfbetalers

06-07-2015

Peter van Drunen

Vanaf 2016 hoeven patiënten die de zorg zelf betalen geen verwijsbrief meer te hebben van de huisarts. Dit is de belangrijkste wijziging van de regelgeving, die de NZa op 1 juli publiceerde. Daarnaast is een regeling getroffen voor voortijdige beëindiging van de behandeling door de zorgverlener.  Ook zijn een aantal overbodige registratie-eisen geschrapt.

De wijzigingen zijn tot stand gekomen op verzoek van de gezamenlijke beroepsverenigingen, waaronder de NVGzP.

Geen verwijzing meer bij zelfbetaling

De verwijzingsvoorwaarde is geschrapt omdat aanbieders en patiënten die voorwaarde soms als knellend ervaren. Bijvoorbeeld als de patiënt na afronding van een traject nog een aantal ‘onderhoudscontacten’ wil afspreken en hiervoor zelf wil betalen, of als een patiënt met ggz-klachten door een psycholoog behandeld wil worden.Verwijzing blijft waarschijnlijk wel een voorwaarde voor vergoeding door verzekeraars. Dit hangt af van de polisvoorwaarden van afzonderlijke verzekeraars. 

Voortijdige beëindiging van behandeling door zorgverlener

In de basis ggz bestond de mogelijkheid al voor de patiënt om een behandeling vroegtijdig te beëindigen. Dat is nu ook vanuit de behandelaar mogelijk. Bijvoorbeeld als de behandelaar gedurende de behandeling constateert dat hij niet de juiste expertise heeft om de specifieke klachten van een patiënt te behandelen, of als het niet klikt tussen behandelaar en patiënt. Om deze reden wordt per 2016 de huidige afsluitreden ‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt’ verruimd en veranderd in ‘Voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van de patiënt en/of behandelaar’.

Schrappen overbodige registratie-eisen

Op aandringen van de beroepsverenigingen zijn een aantal overbodige registratie-eisen geschrapt. Het gaat onder andere om de totale directe en indirecte tijd per behandelaar. Deze gegevens volgen rechtstreeks uit andere te verstrekken gegevens, en hoeven dan ook niet meer apart aangeleverd te worden.

Tarieven

De tarieven voor 2016 vallen enigszins lager uit dan voor 2015. Dit komt omdat bij de vaststelling van de tarieven voor 2015 uitgegaan werd van een te hoog indexatiepercentage. Dit is voor 2016 gecorrigeerd. De verschillen zijn overigens minimaal (ca. 1%).

Door de NVGzP en andere beroepsverenigingen was gevraagd om een integrale herziening van de tarieven. Dit omdat de behandelingen in de  Basis GGZ vaak langer duren dan de behandelduur die in de tariefberekening voor de producten als uitgangspunt is genomen. Afgesproken is dat deze tariefherijking met ingang van 1 januari 2017 zal plaatsvinden.

Klik op een van onderstaande links voor de nieuwe regelgeving voor 2016

Overzicht NZa belangrijkste wijzigingen

Beleidsregel Generalistische basis GGZ 2016

Nadere regel Generalistische basis GGZ 2016

Tarieven Generalistische basis GGZ 2016

 

One thought on “Basis GGZ 2016: geen verwijsbrief meer nodig voor zelfbetalers

  1. Fijn dat de NVGzP op zo’n helder wijze alle informatie over de Basis GGz voor ons toegankelijk maakt.
    Ik heb echter nog een item dat ik niet terug kan vinden in de beleidsregels van de NZA. Dat betreft de mogelijkheid om 2 behandeltrajecten na elkaar, met een andere behandeldiagnose, plaats te laten vinden. Waar is dat omschreven? Of is dat iets wat in de polisvoorwaarden van de verzekering geregeld is? Bedankt, Lucie Schermers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.