Autoriteit Persoonsgegevens: verzekeraar in de fout met privacyverklaring

09-02-2016

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een verzekeraar op de vingers getikt over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden met een privacyverklaring. De verzekeraar is hier inmiddels mee gestopt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College bescherming  Persoonsgegevens) had alle verzekeraars aangeschreven over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden met een privacyverklaring. Hieruit bleek dat één verzekeraar om een verwijsbrief vroeg bij deze verzekerden. Dit is in strijd met de wet, omdat de zorgverzekeraar zo toch inzage krijgt in de diagnosegegevens. De Autoriteit wil niet zeggen om welke verzekeraar het gaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een juridisch kader opgesteld voor het opvragen van informatie over verzekerden met een privacyverklaring.  Belangrijkste elementen:

  • in het kader van een formele controle mogen verzekeraars ingeval van een privacyverklaring niet vragen om een behandelplan of diagnose-informatie uit de verwijsbrief; dit geldt ook voor de medisch adviseur van de zorgverzekeraar;
  • ook bij formele controle van declaraties die ingediend worden door de verzekerde zelf mogen verzekeraars ingeval van een privacyverklaring niet vragen om een behandelplan en/of diagnose-informatie.
  • in het kader van een materiële controle mag wel gevraagd worden om een behandelplan en/of diagnose-informatie uit de verwijsbrief. Maar zo’n materiële controle mag alleen plaatsvinden als daar aanleiding voor is. Het feit dat er sprake is van een privacyverklaring is op zich geen aanleiding voor een materiële controle.

Vanuit de beroepsgroep kwamen de afgelopen jaren regelmatig signalen over onterecht opvragen van gegevens van verzekerden met een privacyverklaring. Met het nieuwe kader hebben beroepsbeoefenaren én cliënten een duidelijk houvast over wat wel en niet geoorloofd is. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat zij zal optreden als zij aanwijzingen heeft dat verzekeraars zich niet aan de regels houden.

Bron: nieuwsbericht Autoriteit Persoonsgegevens

Klik hier voor juridisch kader opvragen verwijsbrief en/of behandelplan bij verzekerden met een privacyverklaring

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.