Autisme en Anorexia nu beter vast te stellen

15-02-2021

Recent zijn in de media verschillende schrijnende situaties beschreven van mensen met autisme en anorexia nervosa. Vaak wordt pas laat ontdekt dat er sprake is van het samengaan van deze diagnoses. Juist bij mensen met anorexia is het belangrijk om te weten of er ook autisme speelt, zodat de behandeling aangepast kan worden. Het Autisme Expertisecentrum heeft, in samenwerking met o.a. het dr. Leo Kannerhuis en Altrecht Eetstoornissen Rintveld een instrument ontwikkeld om in te schatten of er sprake is van autisme en anorexia. Zo kan deze groep eerder passende behandeling krijgen. 

Autisme en anorexia nervosa
Autisme gaat vaak gepaard met eetproblemen. Dit komt doordat mensen met autisme gevoeliger zijn voor prikkels, zoals de smaak en textuur van eten. Ook het minder goed aan kunnen voelen van signalen van verzadiging, honger en dorst kunnen een rol spelen. Hierdoor eten en drinken ze gemakkelijk te veel of te weinig. Verder kan hun beperkte flexibiliteit en moeite met veranderingen leiden tot rigide eetpatronen. In sommige gevallen ontwikkelen mensen met autisme een eetstoornis, zoals anorexia nervosa.

Gangbare behandeling sluit vaak niet aan
De gangbare eetstoornis-behandelingen sluiten vaak niet goed aan, vooral als de behandelaar niet weet dat er bij die persoon (ook) sprake is van autisme. De aanwezigheid van autisme leidt vaker tot een chronisch beloop van de eetstoornis, waardoor deze groep een aangepaste behandeling nodig heeft. Bij mensen met autisme is het bijvoorbeeld belangrijk om in de behandeling rekening te houden met hun gevoeligheid voor prikkels en hun moeite met de sociale interactie. Een aangepast dieet en de mogelijkheid om zich terug te trekken kan dan van belang zijn. Het ontbreken van passende behandeling kan tot forse problemen leiden, zoals verergering van de eetproblematiek, zelfbeschadiging en zelfmoordpogingen.

Whitepaper
Het Autisme Expertisecentrum heeft in een unieke samenwerking met onder andere het dr. Leo Kannerhuis (Parnassia Groep) en Altrecht Eetstoornissen Rintveld een whitepaper ontwikkeld. Dit instrument helpt hulpverleners om in te schatten of er sprake is van de combinatie van autisme en anorexia nervosa. Hiermee kan ook de relatie tussen de eetstoornis, de eetproblemen en de autistische kenmerken in kaart worden gebracht, om zo tot een passende behandeling te komen. Om eetproblemen bij mensen met autisme goed te kunnen behandelen, is het namelijk van belang om goed te begrijpen waar de eetproblemen vandaan komen en wat de relatie is met de autistische kenmerken.

De whitepaper is ontwikkeld om de zorg voor mensen met de combinatie van autisme en anorexia nervosa te versnellen en verbeteren.