Arbeidsvoorwaarden Opleidingen

22-09-2021


Als voorbereiding voor de onderhandelingen van de nieuwe cao-GGZ heeft de NVGzP een uitvraag gedaan naar de arbeidsvoorwaarden van beschikte opleidingsplaatsen. De belangrijkste resultaten vind je hieronder. 

Uit het onderzoek blijkt dat de positie van opleidelingen absoluut in de nieuwe cao meegenomen moet worden, omdat het vergoeden van tijd en geld die opleidingszaken betreffen, nog lang geen vanzelfsprekendheid is. Dat gaat de NVGzP dan ook doen.

Belangrijkste bevindingen

  • Voor 90% van de respondenten wordt de opleiding volledig door de werkgever vergoed. Voor 32% van de respondenten geldt dat zij een aantal jaren (meestal 2 tot 3 jaar) na het afronden van de opleiding voor de werkgever werkzaam moeten blijven.
  • Uit de vragen naar vergoedingen is gebleken dat 91% een (gedeeltelijke) literatuurvergoeding ontvangt, 29% beschikking heeft tot een eigen budget en 43% geen reiskostenvergoeding ontvangt.
  • Wat betreft het uitvoeren van opleidingstaken onder werktijd, kan supervisie voor 91,5% van de respondenten onder werktijd uitgevoerd worden (gemiddeld 1,2 uur per week). Werkbegeleiding wordt door de meesten rond één uur per week onder werktijd aan besteed (97%). Meer dan de helft van de respondenten (53%) moet het cursorisch onderwijs geheel in eigen tijd uitvoeren.
  • De GIOS’s besteden gemiddeld 3,8 uur per week aan wetenschappelijk onderzoek, dat voor 89% binnen de werktijd uitgevoerd kan worden. 95% besteedt gemiddeld 3,6 uur van hun werkweek aan beleid, innovatie en management. Tot slot worden de leertherapiekosten voor 71% van de respondenten vergoed.
  • Respondenten gaven aan dat in ruil voor de vergoeding van de opleiding er vaak sprake is van constructies zoals een productie-afhankelijke terugbetaling, plaatsing in een lagere salarisschaal, reistijd dat in eigen tijd moet plaatsvinden en overwerken. Ondanks de afspraak om bepaalde opleidingsonderdelen onder werktijd uit te kunnen voeren, gaven respondenten aan daar in de praktijk te weinig tijd voor te hebben.

Alle resultaten van het onderzoek lees je hier.