Arbeidstevredenheidsonderzoek psychologisch specialisten

18-10-2021

De kamer Specialisten van de NVGzP heeft de arbeidstevredenheid van psychologisch specialisten onderzocht. De resultaten van de survey laat een helder beeld zien. Psychologisch specialisten zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Het werk geeft veel uitdaging om specialistische zorg te bieden, organiseren en te onderzoeken. Maar zij zijn ontevreden over de randvoorwaarden. Hun expertise wordt nog onvoldoende ingezet op strategisch niveau, er is een hoge werkdruk en weinig autonomie. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden niet conform gelijkwaardige specialistische beroepen. Een kwart overweegt om die redenen uit loondienst te gaan en zich als zzp’er te vestigen.

Zorgelijk’ vindt ook Boukje Lobbrecht, klinisch psycholoog en vicevoorzitter van de NVGzP de uitkomsten: “Natuurlijk is het prima als een psychologisch specialist voor een vrijgevestigd bestaan kiest. Maar het zou jammer zijn als deze gemotiveerde, relatief jonge groep specialisten die keuze enkel zou maken uit ontevredenheid over de randvoorwaarden.” De NVGzP zal zich daarom aan de bespreektafels blijven inzetten voor meer autonomie, een bredere inzet van psychologisch specialisten en betere arbeidsvoorwaarden.

Aanbevelingen
Concreet doet de NVGzP de volgende aanbevelingen:

  • Werk meer samen met de psychologisch specialisten. Betrek hen op strategisch niveau en vergroot hun inspraak. Dat heeft niet alleen een positief effect op hun werkplezier, maar leidt ook tot betere zorg.
  • Zet psychologisch specialisten in op de combinatie tussen kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Maak daarbij gebruik van hun rol als verbindend specialist.
  • Betrek psychologisch specialisten bij innovatie. Als relatief jong specialisme zijn ze in staat vernieuwend samen te werken, over de ‘oude schotten’ in de zorg heen.
  • Onderzoek waar meer autonomie mogelijk is. Psychologisch specialisten kunnen een hoge werkdruk aan, mits ze invloed kunnen uitoefenen op werkprocessen en inhoud.
  • Zorg voor arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden die recht doen aan het specialistisch beroep, conform gelijke specialistische beroepsgroepen.
  • Faciliteer werkprocessen en verminder de administratielast.
  • Ga meer uit van de intrinsieke motivatie van psychologisch specialisten, in plaats van meer controle en productiedruk. Psychologische zorg is geen ‘product’!

Samenvatting en contact
De samenvatting van de onderzoeksuitkomsten is hier te downloaden. Voor vragen, suggesties of meer informatie kan contact opgenomen worden met de kamer Specialisten via  kamerspecialisten@nvgzp.nl.