App ´Privacy Jeugd´ nu ook voor jeugdhulpverleners

12-01-2018

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de KNMG. Ook P3NL is aangesloten bij deze coalitie. De nieuwste versie van de app die op 9 januari is gelanceerd, bevat naast de informatie-flows voor jongeren. nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners.

Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’. Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant, kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen. Verder geeft de app aan hoe een melding gedaan kan worden bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijsindex Risicojongeren en over het organiseren van casusoverleggen.

Gebruik de app
De app staat op Jeugdconnect.nl. Hier staan ook andere apps die jeugdigen en professionals helpen bij vragen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp.

Jeugdhulpverleners kunnen de app gebruiken in het dagelijkse werk voor privacyvragen bijvoorbeeld in de samenwerking met andere professionals of de gemeente. Ook kunnen zij de app gebruiken bij het informeren van cliënten en hun ouders over hun privacyrechten en -plichten.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten. Iedere hulpverlener kan deze animatie op de eigen website plaatsen.

Privacy in 2018 belangrijk thema
P3NL raadt al haar leden aan de app te downloaden en actief te gebruiken. Zeker met de komst van de nieuwe privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming: AVG) is dit thema actueler dan ooit. P3NL zal aan de leden van haar lidverenigingen dan ook een hulpmiddel aanbieden om jaarlijks te kunnen controleren of alle noodzakelijke stappen genomen zijn om aan de wettelijke eisen te voldoen. Hierover volgt eind van deze maand een concreet aanbod.