Analyse-instrument implementatie kwaliteitsstandaarden beschikbaar

06-02-2020

In het kader van de invoering van de zorgstandaarden en generieke modules van Akwa GGZ, heeft GGZ Nederland een instrument gemaakt dat kan helpen de vraag te beantwoorden in hoeverre er al gewerkt wordt volgens de vastgestelde zorgstandaarden en modules. 

Het analyse-instrument is primair bedoeld voor jouw eigen praktijk. Het kan per zorgstandaard de ‘gaps’ in beeld brengen in jouw praktijktoepassing. Het kan daarnaast een stimulans zijn om samen met jouw teamleden een zorgstandaard er nog eens bij te pakken en met elkaar door te nemen.

Tot slot kan het voeding geven aan scholingsactiviteiten die de invoering van een standaard kunnen ondersteunen.

GGZ Nederland wil de invulling van dit analyse-instrument ook monitoren en verzoekt zodoende haar leden om de uitkomsten met haar te delen. Een mooi initiatief, maar dit is natuurlijk facultatief.

De tool is nog verder in ontwikkeling, dus je bent vrij zelf aanpassingen in de tool te maken. Wellicht kun je jouw verbeterpunten delen met GGZ Nederland.

Implementatie kwaliteitsstandaarden
De NVGzP vindt de tool in ieder geval ook geschikt voor andere praktijken om te gebruiken om kwaliteitsstandaarden beter te implementeren in het veld. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat weinig professionals kennis hebben van deze kwaliteitsstandaarden voor de GGZ (die verplicht zijn te gebruiken), laat staan gebruiken in de dagelijkse praktijk.

De NVGzP is, met andere landelijke actoren, aan het bedenken welke activiteiten zij kunnen ontplooien om jou te ondersteunen bij de (verdere) implementatie van deze kwaliteitsstandaarden. Mocht je hier ideeën of wensen in hebben, dan hoort de NVGzP dit graag. Hiervoor kun je Joost Kamoschinski benaderen via mail (jkamoschinski@nvgzp.nl) of telefoon (06-38161678.

Informatie
Meer informatie over de kwaliteitsstandaarden in de GGZ, vind je op de website GGZstandaarden.nl

De analyse-tool implementatie kwaliteitsstandaarden kun je hier vinden.