Allen voor één; gz-psycholoog, geloof in het belang van je eigen stem!

22-11-2022


Interview met Daphne
Looije, gz-psycholoog en voorzitter kamer GZ-psychologen

De kamer GZ-psychologen van het NIP vertegenwoordigt 35% van de BIG-geregistreerde psychologen in Nederland. Momenteel zijn er vijf bestuursleden. Voorzitter Daphne Looije vertelt waar de kamer de komende jaren de focus op legt.

Blik op de toekomst  

Kamer GZ-psychologen is de plek waar iedereen uit het werkveld, zowel vanuit de zorg als beleidsmakers, terecht kan voor vragen, advies en het neerleggen van zorgen of ideeën. De kamer is ook de plek waarvan we gevraagd en ongevraagd advies geven op beleidsvraagstukken, kwaliteit van zorg en arbeidsvoorwaarden. “Als kamer GZ-psychologen streven wij ernaar dat er over 5 jaar niet meer vóór ons wordt besloten, maar met ons.” Daphne Looije staat pal achter de gz-psycholoog en wil met haar vier medebestuursleden strijden om de gz-psycholoog een stem te geven die gehoord wordt. “Hiervoor kunnen wij als kamer veel doen aan onderhandeltafels en in klankbordgesprekken, maar het gaat ons om de gz-psychologen zelf. Dit is de grootste groep BIG-geregistreerde psychologen in het land en ook de groep die het minst van zich laat horen. Wij zijn daarbij ook afhankelijk van de individuele gz-psycholoog die stelling neemt in de media en in de eigen werkomgeving.”  

Gezocht! Actieve gz-psychologen als lid 

“Sinds de fusie krijgen we als Kamer steeds vaker het verzoek mee te denken over belangrijke thema’s in ons werkveld. Zo hebben we stelling genomen over de nieuwe cao GGZ, het regiebehandelaarschap van de gz’er in het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) en het wijzigingsverzoek diagnostiek binnen het Zorgprestatie Model (ZPM). Daarnaast nemen we deel aan verschillende klankbordgroepen, zoals die voor opleidingen en leveren we input voor zorg richtlijnen. “Dit zijn belangrijke momenten om invloed uit te oefenen en we willen daar graag meer gz-psychologen (actief) bij betrekken”, aldus Daphne. “Dus wil jij je mening graag laten gelden en verschil maken voor onze beroepsgroep? Dan zoeken we jou! Want hoe meer mensen meedenken, hoe kwalitatiever de gz-psycholoog het vak kan uitoefenen.” 

Ja ik wil graag mijn stem laten horen! Mail naar: nicole.janssen@psynip.nl of bel: 030-8201500.

Website kamer GZ-psychologen