Alle herregistratiekosten vergoed in de VVT

04-07-2018

In de nieuwe cao VVT is overeengekomen dat de werkgever de kosten vergoedt die gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen maken in het kader van hun herregistratie. Op dit moment zijn dat voor gz-psychologen alleen de kosten van de herregistratie zelf. Klinisch (neuro)psychologen hebben zowel scholingskosten als herregistratiekosten. Zodra de wijzigingen in de Wet BIG van kracht worden, hebben gz-psychologen ook een scholingsplicht.

Meer over de CAO VVT vind je op de website van FBZ: klik hier.