Ben jij al aangesloten bij de klachtenregeling/geschillencommissie?

06-12-2017Sinds 1 januari 2017 is het in het kader van de Wkkgz verplicht om als vrijgevestigde zorgaanbieder te beschikken over een:

  • klachtenregeling
  • klachtenfunctionaris voor je cliënten
  • aansluiting bij een geschillencommissie

De NVGzP heeft daarnaast ook nog een klachtencommissie omdat we het belangrijk vinden dat er nog een tussenstap is voordat een verschil van mening of klacht escaleert en dat je niet eerder dan strikt noodzakelijk bij de geschillencommissie terechtkomt. Dat kan veel geld, stress, onnodige tijd en energie schelen.

Als je gaat starten als zelfstandig gevestigd behandelaar of als zzp’er, sluit je dan aan bij de klachtenregeling van de NVGzP. In ditzelfde pakket zit aansluiting bij de geschillencommissie van P3NL. Als er een beroep moet worden gedaan op de klachtenfunctionaris of klachtencommissie, dan zijn hier verder geen kosten aan verbonden. Komt het tot een geschil waarbij een zitting plaatsvindt bij de geschillencommissie, dan kost dat ongeveer € 2.000. Als het geschil in een eerder stadium wordt beëindigd, zal dit bedrag lager zijn. Als er ook een schadeclaim wordt toegekend door de geschillencommissie, komt dit bedrag er nog bij.

Een geschil brengt dus kosten met zich mee. Het is daarom raadzaam om bij je aansprakelijkheidsverzekering na te gaan welke kosten gedekt zijn.

De jaarlijkse kosten blijven ongewijzigd en bedragen:
– klachtenregeling € 125,- excl. btw
– geschillencommissie € 25,- incl. btw
Deze bedragen worden in één factuur doorberekend

Lees hier alles over de klachtenregeling/geschillencommissie.

Aanmelden kan via de mail: bureau@nvgzp.nl