Al 50 duizend handtekeningen voor keuzevrijheid. Teken de petitie

24-04-2014

Onder zorgverleners is massaal protest tegen de afschaffing van de keuzevrijheid in de zorg. De vorige week gelanceerde petitie van de VVAA is inmiddels al door meer dan 50.000 professionals in de zorg ondertekend. Nog niet getekend? Doe het dan alsnog, en help de keuzevrijheid overeind te houden.

Het kabinet onderhandelt momenteel met de ‘constructieve oppositiepartijen’ (D66, ChristenUnie en SGP) over een wetswijziging die het mogelijk maakt dat zorgverzekeraars bij naturapolissen geen zorg meer hoeven te vergoeden door ongecontracteerde zorgverleners. 

Zorgakkoord

In het vorige week gesloten zorgakkoord is afgesproken dat gezocht wordt naar een oplossing waarin een evenwichtige balans wordt gevonden tussen keuzevrijheid voor de patiënt en efficiencyverhoging en kwaliteitsverbetering. Naar verluidt eist de VVD dat de keuzevrijheid op de helling gaat, maar zijn SGP en CU vooralsnog niet bereid hierin mee te gaan. Daarmee is bij voorbeeld de vrije keuze van ongecontracteerde behandelaars in de Basis GGZ nog steeds in gevaar. 

Campagne  zorgprofessionals

Zorgverleners hebben zich massaal tegen deze wetswijziging gekeerd. In de NRC van woensdag 23 januari verscheen een paginagrote advertentie van de VVAA, met tien argumenten tegen afschaffing van de keuzevrijheid. Uit een onderzoek dat VVAA dezelfde dag publiceerde blijkt dat  deze campagne kan rekenen op brede steun van het publiek: driekwart van de Nederlanders wil zelf zijn zorgverlener kunnen kiezen, ook als dit betekent dat zij iets meer moeten betalen. 

Ook van de kant van consumenten bestaat grote weerstand tegen de plannen, zie bij voorbeeld het commentaar van de Consumentenbond op de plannen van de regering.

Zie ook:

• Volkskrant 5 mei: “Vrije ziekenhuiskeuze moet een grondrecht zijn

• Volkskrant 7 mei: “Torn niet aan de vrije artsenkeuze

• Kasper Mengelberg 10 mei: “Afschaffing artikel 13 bedreigt professionaliteit van de arts”

• FTM: “Plan Schippers nekt kleine zorgaanbieders” (11 mei) en “Wetswijziging hinderpaal voor keuzevrijheid patiënt” (16 mei)

• Henk van Gerven (SP) 16 mei: “Feestje zorgverzekeraars tast grondrecht aan”

Steun de strijd voor behoud van keuzevrijheid: teken de petitie, en breng deze onder de aandacht van collega’s. 

Klik hier voor de petitie

 

 

 

 

One thought on “Al 50 duizend handtekeningen voor keuzevrijheid. Teken de petitie

  1. Wat mij betreft is de keuzevrijheid er nu voor velen al niet meer. Ondanks jurisprudentie weigert Achmea bijvoorbeeld de minimale 75-80% te vergoeden. 60% Vergoeding bij niet gecontracteerde zorg betekent voor veel mensen dat ze het niet kunnen betalen en dus minder te kiezen hebben. En voor de goede orde: ondergetekende heeft wel meegedaan in de contractering maar werd ondanks verschillende bezwaarschriften geweigerd op basis van het feit dat er “voldoende vrijgevestigd psychotherapeuten in de regio” voor handen zouden zijn. Dit met de opmerking dat er naar kwalificaties/registraties in de contractering niet werd gekeken omdat dit onbegonnen werk zou zijn.

    Rob Leenen
    Klinisch/K&J psycholoog en (systeem)psychotherapeut

Comments zijn gesloten