Akwa GGZ vernietigt historische ROM database

09-08-2019


Eind mei heeft Akwa GGZ de verarmde database met ROM-data, zoals Akwa deze van haar rechtsvoorganger SBG had overgenomen, in quarantaine geplaatst Deze database zal binnenkort vernietigd worden. Nog deze maand wordt SBG ook definitief opgeheven. Het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan zich dan nog uitsluitend richten op (de database van) van Akwa GGZ. Akwa wil zich verder richten op de ontwikkeling van uitkomstindicatoren voor de zorgprofessional zelf en de eigen organisatie (ROM 1  en 2).

Akwa GGZ heeft, gelet op de ambities en werkwijze van haar GGZ Dataportaal, dat opereert als platform van het GGZ-veld om leren en verbeteren van kwaliteit van zorg te ondersteunen, besloten om de historische ROM-database te vernietigen. Zij gaat zich volledig richten op de geplande werkwijze, waarbij uitsluitend uitkomstinformatie wordt gebruikt waarvoor de patiënt uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Akwa GGZ informeert alle betrokken zorgorganisaties binnenkort hierover.