Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset SBG

04-06-2019Akwa GGZ nam begin 2019, op verzoek van organisaties in het veld, een verarmde dataset over van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG). Akwa GGZ heeft op 3 juni jl. besloten de toegang tot deze verarmde dataset, met onder andere uitkomstinformatie, af te sluiten. Dit gebeurt naar aanleiding van een voorlopig standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de status van deze informatie.

De AP beschouwt een deel van de verarmde dataset vooralsnog als persoonsgegevens. Uit zorgvuldigheid besluit Akwa GGZ de toegang tot deze gegevens vanaf 3 juni te blokkeren. De gegevens zijn daardoor per direct niet langer te raadplegen door zorgaanbieders. Akwa GGZ wacht het definitieve standpunt van de AP af.

Historische gegevens niet verwerken
Directeur Dominique Vijverberg licht het besluit toe: “We zijn blij dat er helderheid komt over de omgang met kwaliteitsinformatie. Daar is de zorgsector ook bij gebaat. We hebben destijds die verarmde dataset van SBG overgenomen op verzoek van het werkveld. Nu het voorlopige standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens is dat deze historische gegevens niet op deze manier verwerkt mogen worden, zetten we ze op slot in afwachting van het definitieve standpunt.”

Nieuwe manier om uitkomstinformatie te verzamelen
In Akwa GGZ werken patiënten en professionals samen om de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren, door kwaliteitsstandaarden, – indicatoren en meetinstrumenten te ontwikkelen en te implementeren. Akwa GGZ werkt sinds haar oprichting aan een nieuwe manier om uitkomstinformatie te verzamelen, zodat zorgprofessionals van elkaar kunnen leren. Daarbij kunnen professionals alleen informatie uitwisselen met uitdrukkelijke toestemming van patiënten.

Ga voor meer informatie naar de website van Akwa GGZ