Akkoord voor nieuwe Cao GGZ

21-12-2021

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben op maandagavond 20 december een akkoord bereikt met de Nederlandse ggz voor een nieuwe Cao GGZ. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten voor verplichte scholing, een structurele salarisverhoging en medezeggenschap.

Omdat de huidige cao op 1 december afliep, zijn de cao-partijen dit najaar in overleg gegaan over een nieuwe cao. Na vier onderhandelrondes werd een akkoord bereikt voor een cao die loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Werknemers krijgen zowel in 2022 als in 2023 en 2024 een salarisverhoging van 2%. Daarnaast wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van 2 euro per thuis gewerkte dag. Verder krijgen alle werknemers vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.

De cao-partijen hebben verder afgesproken dat de kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, volledig in tijd en geld worden vergoed. Voor het NIP en de NVGzP was dit een belangrijke wens. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de nieuwe cao onderzocht hoe verpleegkundige en psychologische beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Tot slot wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd met twee periodieken en wordt het minimumaantal hersteluren na oproep verhoogd van 6 naar 8 uur.

Het bestuur van FBZ, waarbij de NVGzP/het NIP is aangesloten, gaat het akkoord nu eerst bestuderen. In januari krijgen alle NVGzP- en NIP-leden die in loondienst van een ggz-instelling werken, een uitgebreide toelichting op het akkoord toegestuurd en kunnen ze hun stem uitbrengen op het bereikte akkoord.

Meer weten? Bekijk alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.