Akkoord over wijziging artikel 13

06-06-2014

De regering en de ‘constructieve oppositiepartijen’ D66, ChristenUnie en SGP hebben gisteren een akkoord bereikt over de vrije keuze van behandelaar in de zorg. Volgens dit akkoord zullen verzekeraars vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht zijn om bij naturapolissen zorg door ongecontracteerde psychologen te vergoeden. Dit geldt zowel voor de Basis GGZ als voor de specialistische GGZ. 

Het akkoord vormt de basis voor de door minister Schippers zo vurig gewenste aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. In dit artikel wordt nu nog bepaald dat een zorgverzekeraar geen ‘hinderpaal’ op mag werpen voor de vrije keuze van ene behandelaar, en ook bij naturapolissen minstens een dele van de kosten moet vergoeden.

Het akkoord maakt alleen een uitzondering voor eerstelijnszorg, waaronder zorg door huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen en wijkverpleegkundigen. De Basis GGZ wordt hier niet toe gerekend. Zij valt net als de gespecialiseerde GGZ en de ziekenhuiszorg vanaf 1 januari 2016 onder de nieuwe invulling van artikel 13.

Nieuwe naturapolis

Volgens Minister Schippers en de akkoordpartijen schept de wijziging de mogelijkheid tot het aanbieden van ‘budgetpolissen’, naast de bestaande naturapolissen (die wel een vergoeding voor ongecontracteerde zorg kennen) en de restitutiepolis (die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg).

Kritici vrezen echter dat de wetswijziging ook zal leiden tot het uitkleden van de bestaande naturapolissen. Dit geldt met name voor ongecontracteerde psychologische zorg, waarbij zorgverzekeraars al jaren proberen onder hun vergoedingsplicht uit te komen.

Klik hier voor kritische Blog van SP-Kamerlid Henk van Gerven op het bereikte akkoord.

Vergeefs verzet

Organisaties van patiënten en consumenten en zorgverleners (waaronder ook de NVGzP) hebben zich de afgelopen maanden heftig verzet tegen de afschaffing of wijziging van artikel 13. Klik hier voor een overzicht hiervan. Het heeft voorlopig niet mogen baten.

Verwacht wordt dat na dit akkoord een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 zonder slag of stoot door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Alleen de Eerste Kamer kan er dan nog een stokje voor steken.

Klik hier voor een samenvatting van het bereikte akkoord