Akkoord CAO Ziekenhuizen

05-03-2015

cao ggz

Vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben woensdag 4 maart een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Ziekenhuizen. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 1,5 procent in zowel 2015 als 2016. De oude CAO was al op 1 maart 2014 verlopen. 

In de cao zijn afspraken gemaakt over koopkracht, werkgelegenheid  en het verhogen van de kwaliteit binnen de zorg. Zo wordt het scholingsbudget met 3% per jaar verhoogd, wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast zijn onder andere afspraken gemaakt over een loonstijging van gemiddeld 6,5% en het verhogen van het aantal vaste contracten in plaats van flexcontracten.

Het akkoord is onder hoge druk tot stand gekomen. Nadat het overleg erover in november enkele maanden werd opgeschort dreigden de vakbonden met acties. Deze zijn door het nu bereikte akkoord van de baan.

In het akkoord is een loonstijging afgesproken die kan oplopen tot gemiddeld 6,5%. Zo worden de salarisschalen en de salarissen:
• per 1 januari 2015 structureel verhoogd met 1,5%
• in juli 2015 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van 400 euro
• per 1 januari 2016 structureel verhoogd met 1,5%
• in juli 2016 vindt een eenmalige uitkering plaats van 0,5% met een bodem van 125 euro.

Verder worden externe flexcontracten omgezet in vaste contracten voor intern personeel en hebben alle ziekenhuiswerknemers recht op scholing. Het werk in ziekenhuizen verandert, de vergrijzing neemt steeds meer toe, daarom is het van groot belang dat in de werknemers wordt geïnvesteerd.
Er is een structureel scholingsbudget van 3% per jaar waarmee werknemers hun vakkennis op peil kunnen houden en zich persoonlijk blijven ontwikkelen, zodat ze aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt. Ook wordt de wachtgeldregeling omgezet in een activeringsregeling die van-werk-naar-werk als uitgangspunt heeft. Hierdoor houden werknemers meer zekerheid op werk.
Afgesproken is dat de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS-regeling) die in 2014 tot stand is gekomen, onderdeel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen. De AMS-partijen (NVZ, LAD en de Federatie Medisch Specialisten) hebben de ruimte gekregen om afspraken te maken over de invoeringsdata van specifieke onderdelen van de AMS-regeling.
Het bereikte akkoord gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2014. Zij loopt tot 31 december 2016.
Bron: FBZ
Zie voor alle informatie over cao’s en arbeidsvoorwaarden het themadossier cao en arbeidsvoorwaarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.