Afscheid van prof. dr. Marc Verbraak als voorzitter

01-04-2019Op 28 maart jl. heeft de NVGzP met een mooie inhoudelijke bijeenkomst afscheid genomen van prof. dr. Marc Verbraak. Marc is van december 2013 tot april 2018 voorzitter geweest van de NVGzP en is tot 1 januari 2019 bestuurslid geweest.

Een onderwerp dat Marc al jaren na aan het hart gaat, is de BIG-beroepenstructuur. De BIG-psychologen, die het bestaansrecht vormen van de NVGzP, en de structuur van het beroepenhuis werden nog eens aan een nader onderzoek onderworpen in een uitgebreide presentatie van Giel Hutschemaekers.

Giel, die ook de vergelijking tussen de Belgische en de Nederlandse situatie door ervaring goed kan maken, lichtte in een goed doorwrochte en niet van humor gespeende presentatie, nog eens door waar de mankementen en de kansen liggen voor de BIG-geregistreerde psychologen waar het de structuur van het beroepengebouw betreft.

Lees hier ook het gesprek tussen Nady van Broeck en Giel Hutschemaekers ‘Belgische ggz haalt Nederland in) dat gepubliceerd werd in nummer 6, 2018 van het vakblad GZ-psychologie.