Afschaffing tweejaarseis herregistratie

02-11-2022


Het ministerie van VWS heeft besloten om de tweejaars-werkonderbrekingeis bij herregistratie af te schaffen.

Het officiële besluit is net bekendgemaakt in de Staatscourant. De tweejaarseis houdt in dat de gewerkte uren, voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. Deze eis pakte in de praktijk hard uit voor langdurig zieke zorgverleners, vooral ook in de coronaperiode.

Lees ons eerdere bericht (3 mei 2022)