Advies: meer subsidie opleidingsplaatsen gz-psycholoog en klinisch psycholoog

29-07-2015

Peter van Drunen

Het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen voor de gz-opleiding moet worden verhoogd naar 524 per jaar. Voor de klinisch psycholoog zijn 226 gesubsidieerde opleidingsplaatsen nodig, voor de klinisch neuropsycholoog 22, voor de psychotherapeut 198. Dat is het advies van het Capaciteitsorgaan, dat deze maand verscheen.

Het Capaciteitsorgaan raamt elke paar jaar hoeveel opleidingsplaatsen  er nodig zijn om te voorzien in de behoefte aan professionals in de gezondheidszorg.  Voor de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de psychotherapeut ligt het advies lager dan in het vorige Capaciteitsplan uit 2013. Dat komt onder andere omdat het rendement van de opleiding hoger is dan werd aangenomen: van degenen die beginnen met een opleiding rondt vrijwel iedereen deze ook met succes af. Daarnaast blijven beroepsbeoefenaren langer werkzaam in het vak, onder andere door de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd.

De aantallen die het Capaciteitsorgaan adviseert liggen wel hoger dan het aantal plaatsen dat VWS voor 2015 en 2016 subsidieert. Voor de gz-psycholoog zijn dit 500 plaatsen, voor de klinisch psycholoog 140, voor de psychotherapeut 120 en voor de klinisch neuropsycholoog 20.

NVGzP-voorzitter Marc Verbraak is niet onverdeeld gelukkig met het advies, vooral wat betreft de gz-psycholoog. “De behoefte vanuit het veld aan opleidingsplaatsen is veel groter dan het Capaciteitsorgaan becijfert. We zitten al jaren op zo’n 750 opleidingsplaatsen per jaar. Hiervan is dus een aanzienlijk deel ongesubsidieerd. Met het toenemend belang dat gehecht wordt aan BIG-registratie zal de vraag naar gz-psychologen volgens ons alleen nog maar toenemen. Het advies van het Capaciteitsorgaan betekent  dat er een ongelijk speelveld blijft bestaan: sommige opleidingsplaatsen krijgen subsidie, andere niet. Dat vinden wij ongewenst.”

Klik hier  voor Capaciteitsplan 2015

Klik hier voor aanbiedingsbrief aan Minister

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.