Advies expertgroep: forse uitbreiding ambulante GGZ nodig

19-05-2016

Er is een forse uitbreiding nodig van de ambulante zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat is de boodschap van een rapport, dat op 1 mei door minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn is aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Zie ook: Landelijk Platform GGZ zorgelijk over ambulantisering

Het advies is opgesteld door een expertgroep onder leiding van het Trimbosinstituut. Er worden drie scenario’s geschetst voor de opbouw van de ambulante GGZ. Het eerste scenario laat zien dat binnen de huidige afspraken en bij voortzetting van de huidige ontwikkelingen, slechts een beperkte uitbouw van de ambulante zorg plaats zal vinden. Gepleit wordt voor een intensivering van het ambulantiseringstraject.

In het tweede scenario worden streefcijfers geformuleerd voor de doorontwikkeling van FACT en andere ambulante GGZ-voorzieningen. In het derde scenario vindt een verdere intensivering en maatschappelijke integratie van de ambulante zorg plaats en wordt een toekomstbeeld geschetst waarin de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet in een ambulante, geïntegreerde GGZ in de wijk.

Stip op de horizon
De opstellers van het advies pleiten voor het scenario van de ‘geïntegreerde GGZ in de wijk’ als stip op de horizon van het ambulantiseringstraject. Zij stellen voor een landelijke leidraad en streefcijfers te formuleren voor de versterking van de ambulante GGZ. Daarbij zou in elk geval afgesproken moeten worden dat middelen die vrijkomen uit beddenafbouw volledig ingezet worden voor de intensivering van de ambulante zorg. Verder wordt gepleit voor de ontwikkeling van een ‘handvat’ dat regionale partijen ondersteunt bij het opstellen van gezamenlijke agenda’s en het formuleren van de regionale ambities (regionale ‘streefcijfers’).

Bron: Trimbosinstituut

Klik hier voor de tekst van het advies

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.