Advies Capaciteitsorgaan: meer instroom van gz-psychologen en minder psychotherapeuten

20-11-2018

Het Capaciteitsplan 2020-2024 voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid bevat het advies voor het jaarlijks benodigde aantal instromers in de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en verpleegkundig specialist ggz.

Onlangs is het vierde ramingsadvies afgegeven. Het Capaciteitsorgaan heeft eerder in 2011, 2013 en 2015 een ramingsadvies voor deze beroepen afgegeven. Deze raming is op basis van input van experts werkzaam in de brede ggz en gegevens uit onderzoeken en registerdata tot stand gekomen.
In het instroomadvies is dit keer voor het eerst ook de instroom voor de tweejarige opleiding tot Verpleegkundig specialist ggz aan de hogescholen opgenomen.

Het orgaan adviseert voor de volgende beroepen in de opleidingen te laten instromen:
– Gezondheidszorgpsycholoog: 723 (was 524 in 2015)
– Psychotherapeut: 130 (was 198 in 2015)
– Klinisch psycholoog: 270 (was 226 in 2015)
– Klinisch neuropsycholoog: 21 (was 22 in 2015)
– Verpleegkundig specialist ggz: 160 (was 86 in 2015)

GGZ Nederland zegt blij te zijn met het advies. Elsbeth de Ruijter (voorzitter van de raad van bestuur GGZinGeest) en namens GGZ Nederland betrokken bij het advies: “We zijn blij dat het Capaciteitsorgaan het beeld bevestigt dat wij al lange tijd hebben; een tekort aan personeel, gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg. Vraag en aanbod zijn niet in balans en juist ook bij beroepen die taken kunnen overnemen van de psychiater. We verwachten dat de extra opleidingsplaatsen een positief effect hebben op de wachttijden.”

Lees hier het volledige capaciteitsplan en de reactie van de minister op dit plan.