Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg: hoe is het ermee?

28-01-2021


Vorig jaar, 26 oktober 2020, is het Advies Beroepenstructuur Psychologische Zorg aangeboden aan de minister van VWS. De voorgestelde beroepenstructuur is een transparante en solide structuur waardoor mensen die baat hebben bij psychologische zorg beter (door)verwezen worden. In het webinar van 10 november jl. is het advies uitgebreid toegelicht aan onze leden.

Voor we beginnen: een impactanalyse
De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de BIG-beroepen in de psychologische zorg. De minister wil, voordat ze een besluit neemt, weten of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor onder meer de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daarvoor is een zogenaamde impactanalyse nodig, die uitgevoerd moet worden door een onafhankelijke partij. De NVGzP, het NIP en de NVP bereiden op dit moment samen met VWS de exacte opdrachtverlening voor. We verwachten daar binnenkort uit te zijn. Daarna kan het onafhankelijke bureau aan de slag.

Ondertussen bereiden we het programma alvast voor
De NVGzP, het NIP en de NVP werken dus ondertussen een eerste programma-insteek en opzet op hoofdlijnen uit. In dit programma zal, in goede samenspraak met andere betrokkenen, zoals het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, het programma alvast zoveel mogelijk voorbereid worden. Zodra de minister positief besluit, kunnen wij in afstemming met al onze relevante stakeholders dan meteen aan de slag. In de roadmap staan de stappen op hoofdlijnen genoemd.

De precieze timing is op dit moment nog niet duidelijk. Dat heeft onder andere te maken met de COVID-19 pandemie en de tweede Kamerverkiezingen die in aantocht zijn. De voorlopige planning is nu dat in de loop van maart 2021 de impactanalyse klaar is. Vervolgens kan de minister dan een besluit nemen en gaan we verder aan de slag, samen met alle stakeholders!

Meer weten?
Op deze pagina vind je meer informatie over de beroepenstructuur, o.a. de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, inclusief de bijbehorende antwoorden.