Addendum beroepscode voor BIG-geregistreerde psychologen

07-03-2019

In 2018 is de NVGzP in samenwerking met het NIP gestart met het schrijven van een addendum op de NIP-beroepscode voor gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. De afronding en invoering hiervan staan gepland voor de tweede helft van 2019. 

Uit de praktijk is gebleken dat BIG-geregistreerde psychologen behoefte hebben aan een praktische samenvatting van de relevante wet- en regelgeving voor hun beroepsuitoefening. In dit addendum zal daarom, aan de hand van een aantal thema’s, wet- en regelgeving worden besproken. Daarbij wordt aangegeven waar deze regelgeving voor staat en wat dit concreet voor de beroepsuitoefening van een BIG-geregistreerde psycholoog betekent.

Het addendum biedt een handreiking in de praktijk van de gezondheidszorg, waaraan BIG-geregistreerde psychologen gebonden zijn in aanvulling op de Beroepscode voor psychologen (2015) en de Algemene Standaard Testgebruik (AST-NIP 2017). De beroepscode van het NIP bepaalt in artikel 99 dat psychologen zich op de hoogte stellen van de wettelijke bepalingen die in hun werkveld van toepassing zijn en dat ze daarnaar handelen. Het addendum gaat BIG-geregistreerde psychologen hierbij helpen.

Er worden vier thema’s behandeld in dit addendum. Dit zijn:

Thema 1 – Aandachtspunten voor de totstandkoming, het uitvoeren en het beëindigen van de behandelingsovereenkomst:

  • De totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
  • Het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst
  • Het einde van de behandelingsovereenkomst

Thema 2 – De geheimhoudingsplicht en het dossier:

  • Rechten en plichten met betrekking tot het dossier
  • Beroepsgeheim
  • Gegevensverstrekking aan derden, waaronder rapportages
  • Uitwerking van verplichtingen ter bescherming van de gegevens van cliënten (naleving AVG)

Thema 3 – De minderjarige en wilsonbekwame cliënt:

  • De minderjarige cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
  • De wilsonbekwame cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger

Thema 4 – De hoedanigheid van de BIG-geregistreerde psycholoog als rapporteur

  • De BIG-geregistreerde psycholoog als rapporteur

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en nieuwsbrief