Actie ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’

18-06-2019

Op 18 juni stuurde de NVGzP een brief aan het ministerie van VWS over onze actie: ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’. Aanleiding tot deze brief was het overleg op 5 juni jl. over de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) bekendmaking BIG-nummer en de gedeelde visie van aanwezigen dat er meer voorlichting gewenst is over het BIG-register.

Wij vinden dat BIG-registratie zekerheid geeft over de professionaliteit en kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. Daarom is het ook belangrijk dat patiënten en burgers bekend zijn met het BIG-register en het gebruik ervan. Uit ervaring kan gezegd worden, dat de bekendheid onder patiënten en burgers van het BIG-register en de waarde daarvan voor de zorg, nog onvoldoende is. Daarom zijn wij gestart met de actie ‘Weet bij wie je in de kamer zit, check de BIG’.

Met de brief van 18 juni heeft de NVGzP het ministerie van VWS aangeboden om gezamenlijk deze actie te verbreden en verder uit te rollen.

Lees hier de volledige brief.