Actie terugdringen bureaucratie vrijgevestigde GGZ

30-05-2016

Peter van Drunen

Het afgelopen half jaar hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht om de bureaucratie in de eerstelijnszorg en de vrijgevestigde GGZ te verminderen. Het resultaat werd op 26 mei gepresenteerd aan de Minister.

Voor de vrijgevestigde GGZ zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • er is nu sprake van tal van verschillende kwaliteitseisen, zoals de kwaliteitseisen van de verschillende verzekeraars, het keurmerk ‘Stichting kwaliteit in de basis GGZ’  en de criteria van de beroepsorganisaties voor bijv. herregistratie of visitatie. Straks komt daar nog het Kwaliteitsstatuut bij. Afgesproken is al deze kwaliteitseisen naast elkaar te zetten en overlap te schrappen.
  • de NZa gaat in overleg met ICT aanbieders over administratieve knelpunten die vrijgevestigden ervaren bij het gebruik van declaratiesoftware;
  • de NZa gaat voorlichting geven over hun opvragen van verwijsbrieven bij formele controle;
  • er wordt gekeken of er een instrument kan worden ontwikkeld voor het monitoren van productieplafonds en productmix in de vrijgevestigde GGZ

Het project ter vermindering van de bureaucratie is een vervolg op de succesvolle actie van huisartsen in 2015, onder de leuze ‘Het roer moet om in de gezondheidszorg’ . Naast de vrijgevestigde GGZ zijn ook afspraken gemaakt voor andere onderdelen van de eerstelijnszorg, zoals mondzorg, verloskunde, fysiotherapie en wijkverpleging.

Zie voor alle informatie: www.minderlastenmeerzorg.nl

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.