Achter de schermen

20-06-2016

Veel van het werk van de NVGzP gebeurt achter de schermen. In dit bericht stellen we u graag van een aantal recente zaken op de hoogte.

 

Generieke Modules, Zorgstandaarden en Richtlijnen.

De afgelopen weken is er door meerdere NVGzP-leden meegewerkt aan Generieke Modules en Richtlijnen via het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.  De NVGzP heeft autorisaties afgegeven voor de Generieke Module Naasten, Generieke Module Zelfmanagement en de Richtlijn Aanpassingsstoornis. Voor de leden die hieraan hebben meegewerkt: namens de NVGzP hartelijk dank!

Op dit moment bevinden enkele Generieke Modules zich in de commentaarfase. We zijn verheugd dat ook hiervoor leden zijn gevonden die hieraan meewerken.

Voor meer informatie over de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling van andere Generieke Modules, Zorgstandaarden en richtlijnen klik hier 

Laat ons gerust weten als u aan een van de commentaarrondes mee wilt werken.

Commissie advisering CBIG

Het bestuur van de FGzPt heeft de Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG vastgesteld. Met dit besluit wordt een commissie ingesteld die tot taak heeft om in het kader van de herregistratie van zorgverleners in het BIG-register op verzoek van het CIBG advies uit te brengen of specifieke werkervaring van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten behoort tot het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep. Voor meer informatie over deze commissie klik hier.

De commissie adviseert namens de gehele beroepsgroep. De leden van de commissie worden benoemd door de beroepsverenigingen NIP,  NVO, NVP en NVGzP.  Namens de NVGzP neemt Els Graafsma deel aan de commissie. Els is lid van het bestuur van de NVGzP.

Ledenvragen

We krijgen op dit moment veel ledenvragen over de herregistratie BIG en over het kwaliteitsstatuut. De informatie op onze website over herregistratie BIG wordt momenteel geactualiseerd.  Inmiddels hebben we begrepen dat de brief van het CBIG over de herregistratie de komende week zal worden verstuurd. Klik hier voor het bericht hierover.

Over het kwaliteitsstatuut kan gemeld worden dat binnen enkele weken het format Kwaliteitsstatuut publiek beschikbaar komt.  P3NL vertegenwoordigd ons bij de besprekingen hierover. Daarnaast houdt de NVGzP op 6 juli een plenaire bespreking over het Kwaliteitsstatuut. Aanmelden kan nog steeds. Klik hier voor meer informatie.

[cd_text]

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.