Acht expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek

24-06-2020


Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Dat maakte minister Hugo de Jonge bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De expertisecentra hebben als doel om te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek, zoals anorexia.

De coördinerende gemeenten zijn:

  • Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
  • Enschede (Overijssel)
  • Nijmegen (Gelderland)
  • Utrecht (Utrecht en Flevoland)
  • Amsterdam (Noord-Holland)
  • Rotterdam (Zuid-Holland) en
  • Eindhoven (Brabant en Zeeland)

Voor de regio Limburg staat de coördinerende gemeente nog niet vast.

Taken expertisecentra
Gemeenten zorgen dat passende jeugdhulp beschikbaar is voor kinderen en jongeren. Soms is bovenregionale samenwerking nodig om passende hulp te kunnen bieden. Daarom worden expertisecentra ingericht, die drie functies krijgen:

  • Professionals die verbonden zijn aan de expertisecentra bieden advies aan betrokkenen als hulp niet het gewenste effect lijkt te hebben.
  • Ondersteuning bij het organiseren van hulp. Zo kan bijvoorbeeld een professional met specifieke expertise worden ingezet, zodat de jongere niet hoeft te verhuizen als die een complexe hulpvraag heeft.
  • Kennisbundeling van professionals uit verschillende domeinen, waardoor de professional beter zijn werk kan doen omdat meer aandacht is voor de ontwikkeling van kennis en vakmanschap.

Het kabinet stelt op verzoek van de Tweede Kamer vanaf 2021 jaarlijks 26 miljoen euro beschikbaar voor de centra.