ABS-artsen gaat samenwerken met U-center

11-12-2019

Na acht jaar brengt de KNMG het steunpunt van ABS-artsen onder bij U-center, een landelijke zorgorganisatie die cliënten met psychische problemen en verslavingen behandelt. Vanaf heden voert U-center de werkzaamheden van het steunpunt van ABS-artsen uit. ABS-artsen blijft een programma van de KNMG.

“De KNMG kiest voor deze samenwerking om de kwaliteit van de dienstverlening van ABS-artsen op lange termijn te borgen”, legt Astraia Rühl, algemeen directeur van de KNMG, uit. “Ook is een structurele financiering van de activiteiten vanaf 1 maart 2020 noodzakelijk, als de ontwikkelsubsidie van het ministerie van VWS afloopt. De begeleiding en monitoring van ABS-artsen wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Aangezien de KNMG geen zorgaanbieder is, kan ABS-artsen onder uitvoering van de KNMG geen zorg declareren. We vinden het belangrijk dat het steunpunt zich binnen de context van een zorgaanbieder professioneel kan doorontwikkelen.”

De contacten met het expertteam van ABS-artsen en het monitoringprogramma worden inmiddels onder verantwoordelijkheid van U-center uitgevoerd. De artsen die gebruikmaken van casemanagement en deelnemers aan het monitoringprogramma zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Werkwijze
Met het onderbrengen van het steunpunt bij U-center verandert er niets aan de werkwijze ​en dienstverlening van ABS-artsen. Nieuwe professionals gaan het huidige expertteam versterken. Het expertteam van ABS-artsen blijft op dezelfde manier werken.

Ingrid Weijnen, directeur innovatie en ontwikkeling van U-center: “Artsen kunnen ook in de toekomst vrijblijvend en anoniem contact opnemen via het telefoonnummer van ABS-artsen. Dit kan opgevolgd worden door meerdere telefonische contacten en een adviesgesprek met het expertteam van ABS-artsen. Hiervoor wordt geen DBC geopend ​en artsen nemen net als in de huidige situatie zelf de beslissing of en waar ze in behandeling gaan. We zijn er trots op dat de KNMG met U-center de samenwerking aangaat en zullen dit mooie concept met veel enthousiasme verder ontwikkelen.”

Naast artsen met problematisch middelengebruik of verslaving, blijft ABS-artsen ook bereikbaar voor collega’s en anderen uit de omgeving van de arts voor vragen. Zij kunnen nog steeds vrijblijvend hun vragen voorleggen aan het expertteam van ABS-artsen. Het expertteam neemt nooit rechtstreeks contact op met de arts over wie gebeld wordt.

Betrokkenheid KNMG
Astraia Rühl verzekert dat ABS-artsen een programma van de KNMG blijft: “De KNMG heeft een toezichthoudende rol met betrekking tot de uitvoering van het programma. Ook blijft de KNMG zich inspannen voor de bewustwording van problematisch middelengebruik en verslaving. Via Medisch Contact houden we u op de hoogte van ons werk en activiteiten.”