Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement

18-11-2020


Op 12 november is de ledenraad tijdens de ledenraadsvergadering akkoord gegaan met de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De vorige (tot 12 november geldende) statuten en het huishoudelijk reglement stamden nog uit de begindagen van de NVGzP (september 2012) en sloten inmiddels niet meer aan bij de vereniging anno 2020.

Om de NVGzP flexibeler in te richten en meer recht te doen aan waar een vereniging in ontwikkeling als de NVGzP behoefte aan heeft, zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. De statuten zijn vereenvoudigd en geactualiseerd door o.a. ook de digitale bijeenkomsten en besluiten hier in op te nemen.

De verschillende ledensegmenten (opleidelingen, gz-psychologen en psychologisch specialisten) zijn niet meer in afdelingen ondergebracht, maar in kamers.
Daarnaast blijven er commissies actief op basis van aandachtsgebieden en taakvelden en werkgroepen met een tijdelijke opdracht.

Concreet betekent dit dat de afdeling Specialisten voortaan verder zal gaan als de kamer Specialisten, naast de kamer Opleidelingen. De kamer gz-psychologen is in oktober jl. ook van start gegaan.

Hier vind je de aangepaste statuten en huishoudelijk reglement .