Aanpassen eigen kwaliteitsstatuut aan Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ versie 3.0

24-01-2022

 

De NVGzP krijgt veel vragen wanneer leden hun kwaliteitsstatuut moeten aanpassen op het nieuw ingevoerde kwaliteitsstatuut versie 3.0 per 1 januari 2022. Hieronder geven we aan wanneer je jouw eigen kwaliteitsstatuut moet aanpassen aan het nieuwe format.

Wanneer een nieuw goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van LKS 3.0?
Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS 3.0). Dat betekent dat je voor 1 juli 2022 jouw eigen kwaliteitsstatuut moet aanpassen aan deze versie van het LKS. Alle zorgaanbieders hebben hierover ook een mail gehad van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Tijdpad: wat moet je als zorgaanbieder doen?

  • Heb je al een kwaliteitsstatuut? Je huidige kwaliteitsstatuut is gebaseerd op het format versie 1.0 of 2.0. Je moet vóór 1 juli 2022 op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl jouw statuut aanpassen naar format 3.0. Dit nieuwe kwaliteitsstatuut wordt getoetst aan de criteria uit het LKS (zie de documenten format vrijgevestigden en format instellingen). Als je kwaliteitsstatuut is goedgekeurd, is declaratie van zorg op basis van dit statuut mogelijk (let op: ZPM hanteert de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaren, zie hieronder). Doe dit echt vóór 1 juli, want de hele afhandeling kan lang duren. Het zou jammer zijn dat je geen financiering krijgt in 2023, omdat je te laat bent geweest in het regelen van een nieuw kwaliteitsstatuut!
  • Wijzig je je kwaliteitsstatuut nog niet, dan kun je met jouw goedgekeurd kwaliteitsstatuut op basis van formats versie 1.0 of 2.0 zorg declareren tot en met 31 december 2022. Wil je in 2023 nog zorg gedeclareerd krijgen, begin dan uiterlijk 1 juli met het aanvragen van een nieuwe goedkeuring van het kwaliteitsstatuut op basis van format 3.o (zie eerste punt). Doe je dat niet, dan heb je het risico dat je begin 2023 jouw behandelingen niet kunt declareren.
  • Heb je nog geen kwaliteitsstatuut en ga je starten als zorgaanbieder? Je vult op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl direct het format versie 3.0 in. Je hebt een goedgekeurd kwaliteitsstatuut nodig om zorg te kunnen verlenen in de curatieve GGZ.