Aanlevering ROM-gegevens

28-04-2017

SVR heeft de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG geregeld voor vrijgevestigden, zodat zij, als zorgaanbieders, kunnen voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het kwaliteitsstatuut. De SVR speelt geen rol in de discussie over aanlevering van ROM-gegevens. Het advies van SVR aan vrijgevestigden is om het SVR-account aan te houden en nadere besluitvorming af te wachten.

Het proces van aanleveren is niet veranderd. Dus als u via uw softwareleverancier ROM-gegevens aanlevert aan SVR, worden deze doorgeleverd aan SBG. Op dit moment is niet duidelijk hoe een behandelaar aan de zogeheten ‘toestemmingsvereiste’ kan voldoen (schriftelijk of mondeling). Als u geen gegevens bij SVR wilt aanleveren, moet u dit via uw softwareleveranciers(s) regelen. Dit kan niet bij SVR worden geregeld.

Het is op dit moment niet duidelijk wat de eventuele consequenties zijn van het opschorten van de data-aanlevering. Partijen zijn hierover in gesprek. SVR laat de keuze over al dan niet opschorten bij de (individuele) zorgaanbieder en verwijst voor advies naar de diverse beroepsverenigingen in het veld.

De NVGzP houdt zich op het genuanceerde standpunt: vóór ROM in de behandeling, vóór vergelijking van behandelingen en behandelaars met behulp van daartoe geëigende instrumenten en tégen gebruik van ROM-gegevens voor zorginkoop door verzekeraars. De individuele leden van de NVGzP zijn natuurlijk gehouden aan hun eigen geweten.

Overwegingen om mee te nemen
Voor een overwogen keuze in deze kwestie, is het belangrijk om aandacht te hebben voor persoonlijke waarden en prioriteiten. Daarnaast kunnen juridische inschattingen een rol spelen: bij opschorting van aanlevering voldoet de zorgaanbieder niet (meer) aan het kwaliteitsstatuut, bij voortgang van aanlevering overtreedt de zorgaanbieder de huidige privacywet. Beide hebben dus mogelijk grote gevolgen. Aan de andere kant zit op dit moment het hele beroepsveld tussen die twee vuren. Vervolging via straf- en/of tuchtrecht wordt daarmee onwaarschijnlijk. Belangrijker is de gezamenlijke beweging naar verantwoorde en integere kwaliteit van zorg.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.