Flyers Klachtenregeling / geschillencommissie

27-04-2020

Iedere vrijgevestigde zorgaanbieder is in het kader van de Wkkgz verplicht te beschikken over een:

  • klachtenregeling
  • klachtenfunctionaris voor cliënten
  • aansluiting bij een geschillencommissie

Daarnaast is per 01-01-2020 iedere zorgaanbieder die zorg verleent onder de Wet zorg en dwang (Wzd) of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), verplicht aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.

Als lid van de NVGzP kun je je aansluiten bij de klachtenregeling/geschillencommissie.

Het is belangrijk dat je je cliënten informeert dat je aangesloten bent bij de NVGzP-klachtenregeling via o.a. je website.
Gebruik hiervoor het NVGzP-logo voor de klachtenregeling.
De flyers van de klachtenregeling zijn recent in de nieuwe huisstijl gezet; de flyer voor aangesloten psychologen en de flyer voor cliënten.
Deze laatste kun je ook op je website plaatsen of uitreiken aan cliënten.

Aanmelden voor de klachtenregeling/geschillencommissie kan door een mail te sturen aan: secretariaat@nvgzp.nl