Verhoging beschikbaarheidsbijdrage nog niet in zicht

11-02-2022

Het College van de FGzPt meldt dat de gesprekken met de NZa over het verhogen van de beschikbaarheidsbijdrage van de psychologische BIG-opleidingen een impasse hebben bereikt.

Stip op de horizon blijft een kostendekkende beschikbaarheidsbijdrage zodat elke BIG-opleideling de psychologische vervolgopleiding onder werktijd kan volgen en alle opleidingskosten vergoed krijgt.

Lees meer op de website van de FGzPt.