Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

28-04-2021

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is per 1 januari 2016 van kracht geworden, met als hoofddoelen het versterken van de positie van cliënten en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. In de wet is afgesproken om na 5 jaar te evalueren.

In deze evaluatie vind je het onderzoek naar de doeltreffendheid en de effecten van de Wkkgz. Vooral de conclusies en aanbevelingen zijn interessant om kennis van te nemen.