Enquête herziening GM Naasten

28-08-2020

Akwa GGZ start met de herziening van de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ (GM Naasten). Vanwege de invoering van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ), en de wens de diverse rollen van naasten meer eenduidig te omschrijven, is besloten de GM Naasten te herzien.

Graag hoort Akwa GGZ of er nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van het thema, of dat je knelpunten ervaart bij het werken met of implementatie van de GM Naasten. Akwa GGZ zal hier waar mogelijk rekening mee houden bij de herziening.

Klik hier voor de online enquête met 5 inhoudelijke vragen.