Jaarverslag 2019 FBZ beschikbaar

15-04-2020

Tijdens de Algemene Vergadering van de Federatie voor Bedrijven in de Zorg (FBZ) op 14 april jl. werd het jaarverslag 2019 van de FBZ vastgesteld.

In dit verslag wordt goed samengevat wat de belangrijkste resultaten per afgesloten cao in 2019 zijn.