Gezocht: leden commissie kwaliteit NVGzP

20-07-2015

Gezocht: leden commissie kwaliteit NVGzP

In mei jl. is de initiatiefgroep van de commissie kwaliteit van de NVGzP van start gegaan. Er hebben inmiddels twee leuke en constructieve vergaderingen plaatsgevonden.

Onder leiding van Jaap van der Pol is de initiatiefgroep (commissie i.o.) begonnen met het opstellen van de contouren voor het NVGzP-kwaliteitsbeleid en het inventariseren van de mogelijke taakgebieden van de commissie kwaliteit.

Onderstaand een selectie van de mogelijke aandachtsgebieden:

  • opstellen kwaliteitsbeleid NVGzP
  • rapport commissie Meurs en kwaliteitsstatuut
  • (accreditatie) bij- en nascholing en herregistratie
  • kwalificatie psychodiagnostiek
  • supervisorenregister
  • cliëntbeoordeling kwaliteit
  • kwaliteit wetenschap: kwaliteit van methoden en technieken, toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren, bijdragen aan wetenschappelijke adviesraden
    kwaliteitszorg binnen de sectoren ouderenzorg, ouderenpsychiatrie, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en revalidatie

Een grote hoeveelheid relevante aandachtsgebieden is dus naar voren gekomen. De commissie is op zoek naar leden die affiniteit hebben met kwaliteitsvraagstukken en een actieve rol willen spelen in de commissie (jongere leden en de sectoren ouderenzorg, ouderenpsychiatrie, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en revalidatie zijn nog ondervertegenwoordigd in de commissie). Ook willen we graag ideeën ontwikkelen om op een eigentijdse manier snel en gericht met leden te communiceren over de kwaliteit van ons werk, dus ook op dit vlak zijn we op zoek naar geïnteresseerde (en wellicht ook kundige) collega’s.

Heb je belangstelling om zitting te nemen in de commissie kwaliteit of wil je hierover nader van gedachten wisselen? Dan kun je contact opnemen met Jaap van der Pol, jvanderpol@planet.nl, of Mirjam van Dootingh, mvdootingh@nvgzp.nl.

Als je eerst een keer vrijblijvend de sfeer wilt proeven van een commissievergadering, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de volgende vergadering op 22 september a.s. vanaf 18.30 uur in Utrecht. Ruim voor die tijd ontvang je de vergaderstukken en nadere informatie over de locatie. Aanmelden voor de vergadering kan via mfvanmarrewijk@nvgzp.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.