Ledenpeiling Cao-Ziekenhuizen

03-02-2022

Op 20 januari bereikten werkgeversorganisatie de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) met FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De stem van de leden van de 24 bij FBZ aangesloten beroepsverenigingen zal doorslaggevend zijn of FBZ alsnog het akkoord tekent. 

NVGzP heeft naar alle leden, waarvan bekend is dat zij onder de Cao-Ziekenhuizen vallen, een mail gestuurd met het verzoek om uiterlijk 14 februari a.s. te reageren op het akkoord.

Mocht je als NVGzP-lid werkzaam zijn in de Cao Ziekenhuizen en de mail over de cao-raadpleging niet hebben ontvangen, stuur dan een mail naar: bureau@nvgzp.nl