Inbreng NVGzP in cao-onderhandelingen

04-11-2021

In november staan o.a. de onderhandelingen voor de nieuwe cao-GGZ en cao-Ziekenhuizen gepland. De afgelopen maanden hebben leden van de NVGzP een actieve rol gespeeld in het voorbereiden van deze onderhandelingen (ook voor de cao-UMC) door deel te nemen aan de klankbordoverleggen van FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals waar we als NVGzP bij zijn aangesloten.

Gebaseerd op de ledenuitvraag voor de cao’s, waar velen van jullie op hebben gereageerd, en verschillende enquêtes van de NVGzP, hebben zij o.a. de volgende speerpunten meegegeven aan de onderhandelaar van de FBZ:

  • Het laten aansluiten van de KP/KNP (de psycholoog-specialist) in de medische staf
  • Bij- en nascholingsbudget voor de herregistratie van de KP/KNP
  • Het vergoeden van het lidmaatschap van een beroepsorganisatie door de werkgever
  • Vergroting van het ouderschapsverlof en aandacht voor rouwverlof
  • Vergoeding BIG-opleidingen

Verder is er door de NVGzP ook aangegeven dat er duidelijkheid moet komen over de inschaling van de klinisch(neuro)psychologen. Dit punt valt buiten de cao-onderhandelingen en wordt apart opgepakt.

Via onze nieuwsbrieven en de nieuwsbrieven van de FBZ zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de cao’s.