1 miljard extra bezuinigingen, restitutiepolis blijft gehandhaafd

16-07-2013

De groei van de zorguitgaven wordt teruggeschroefd naar 1,5% in 2014 en 1% in de jaren daarna. De restitutiepolis blijft gehandhaafd in het basispakket. Dit zijn enkele uitkomsten van een overeenkomst tussen minister Schippers en partijen in de gezondheidszorg, die op 16 juli werd getekend. Met deze overeenkomst levert VWS een bijdrage aan de extra bezuinigingen van 1 miljard per jaar.

Om de verlaagde uitgavengroei te realiseren, wordt verder een aantal eerder afgesproken maatregelen versneld en verscherpt ingevoerd. Dit betreft onder andere een verschuiving van specialistische zorg naar de eerste lijn en van eerstelijnszorg naar zelfzorg.

De voorgenomen versobering van het basispakket wordt aangepast. Het verekerde pakket wordt niet verkleind, maar er wordt ingezet op selectiever gebruik: ‘zinnige en zuinige zorg’. Onduidelijk is of dit ook geldt voor de GGZ. Het CVZ heeft immers net voorstellen gedaan voor verkleining van het pakket.

Restitutiepolis blijft in basispakket

De Minister laat haar eerdere plannen vallen om de restitutiepolis uit het basispakket te halen. Wel is afgesproken dat bij niet-gecontracteerde zorg “verzekeraars hun vergoeding af mogen stemmen op het kwaliteitsniveau dat zij ervaren”. Onduidelijk is hoe dit zich verhoudt tot een recente rechterlijke uitspraak, die bepaalde dat de vergoeding  bij niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn, dat de vrije keuze van behandelaar in de knel komt.

Net als vele andere partijen heeft de NVGzP zich hard gemaakt voor het behoud van de restitutiepolis en de vrije keuze van behandelaar, onder andere door eengezamenlijke petitie met organisaties van tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers.

Verzekeraars moeten voortaan vóór 19 november aangeven welke contracten zij hebben gesloten, en welke vergoedingen zij gaan hanteren voor ongecontracteerde zorg. Verder is afgesproken dat het zorginkoopproces ’tranparanter’ gemaakt wordt, zodat zorgaanbieders weten waar zij aan toe zijn.

Klik hier voor een compleet overzicht van de gemaakte afspraken.

Klik hier voor het akkoord voor de GGZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.