Nieuwe NVGzP-directeur: “Het is fijn om weer met psychologen te werken”.

18-02-2015


Korleki Okletey

Een nieuw jaar brengt natuurlijk een hoop veranderingen met zich mee, en dat geldt ook voor de NVGzP. Een belangrijk wapenfeit was de aanstelling van een nieuwe directeur, die vanaf nu samen met het bestuur leiding zal geven aan de vereniging. Maak kennis met Mirjam van Dootingh.

Mirjam van Dootingh (56) heeft een indrukwekkend cv en veel ervaring binnen de gezondheidszorg en in beroeps- en brancheorganisaties. Ze studeerde klinische en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft jarenlang ervaring in bestuur, beleid en management en het ontwikkelen van nieuwe organisaties en samenwerkingsverbanden. Ze woont met haar man in Landsmeer en heeft twee volwassen kinderen.

Wat is uw eerste indruk van de NVGzP?

´De NVGzP is een jonge organisatie met een betrokken bestuur dat ook in uitvoerende zin veel doet. Er komt veel op je af, van zware inhoudelijke dossiers tot praktische zaken. Dat is heel anders dan in veel andere organisaties omdat er maar een klein werkapparaat is. Maar het bevalt me heel erg goed.´

Wat is eigenlijk uw affiniteit met de psychologie en de zorg?

´Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Het was destijds mijn intentie om kinderpsychotherapeut te worden. Tijdens mijn stage op de afdeling kinderpsychiatrie van een algemeen ziekenhuis realiseerde ik me dat ik niet de gewenste eigenschappen bezit om dit vak goed uit te oefenen. Ik ben niet geduldig genoeg en boek graag en snel resultaten en dat kan als kinderpsychotherapeut niet. Vervolgens ben ik terechtgekomen in management- en beleidsfuncties waarvan de laatste ruim 15 jaar directiefuncties in beroeps- en brancheverenigingen.´

´Ik vind het plezierig om weer in dit vakgebied te werken. Hiervoor heb ik bij beroepsverenigingen voor huisartsen en fysiotherapeuten en in de ouderenzorg gewerkt. Maar ik was ook directeur bij de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie. Ik vind het fijn om nu weer met psychologen te werken, binnen een beroepenveld waar veel gebeurt. Ik houd van afwisseling.´

Hoe bent u bij de NVGzP terechtgekomen?

´Een oud-studiegenoot van me was lid van de NVGzP. Die vertelde me dat er binnen de NVGzP gewerkt werd aan een nieuwe verenigingsstructuur, en dat vond ik interessant. Ik heb contact gezocht met Marc Verbraak. Ik kreeg toen een hele aardige reactie terug dat er op dat moment helaas geen ruimte was. Een half jaar later kreeg ik de vraag of ik wilde solliciteren naar de functie van directeur. De rest is bekend.´

Welke zaken moeten, volgens u, met voorrang opgepakt worden dit jaar?

´We gaan dit jaar voortborduren op wat er al in gang is gezet. Bijvoorbeeld de positionering van de vereniging en haar leden, zowel binnen de beroepsgroep als daarbuiten. Daarnaast wil ik aandacht besteden aan de beïnvloeding van de politiek en zorgverzekeraars, bijvoorbeeld op dossiers als hoofdbehandelaarschap en bekostiging.´

´Ook willen we het aantal leden laten groeien. De ambitie is 2400 leden aan het eind van het jaar. We zitten nu op ruim 2000 dus het gaat de goede kant op. We gaan een eigen kwaliteitsbeleid ontwikkelen. Daar is de afgelopen periode nog niet zoveel aandacht aan besteed. Het plan is om een kwaliteitscommissie in te stellen die zich gaat bezighouden met vakinhoudelijke thema´s zoals accreditatie van bij- en nascholing, kwaliteitsregister voor gz-psychologen, taakdifferentiatie gz-psycholoog en specialisten, etc. Door het instellen van deze commissie willen we aangeven dat we als vereniging actief met het vak bezig zijn. Het zorgt ongetwijfeld ook voor meer betrokkenheid onder de leden.´

Zijn er ook zaken die u binnen de NVGzP zou willen verbeteren?

´Ik zou graag meer betrokkenheid onder de leden zien. Daar wordt al een tijdlang hard aan gewerkt. Er zit nu een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Deze leden zijn per definitie al betrokken bij wat er speelt. Dan zijn er de leden die naar de ledenvergadering komen, maar dat is vaak maar een klein deel. Daarom komt er een ledenraad, zodat een er een vaste groep ontstaat die betrokken is bij alles wat speelt. Hier is vorig jaar al een besluit over genomen. Er komen binnenkort verkiezingen en we hopen dat de ledenraad voor deze zomer kan worden geïnstalleerd.

Daarnaast is het de bedoeling te gaan werken met bestuurscommissies en een afdeling voor specialisten, om op die manier leden veel intensiever bij de vereniging te betrekken. Want hoe je het ook wendt of keert: in een vereniging komt het altijd neer op “voor en door de leden”. Ik heb gelukkig veel ervaring met dit soort processen bij andere beroepsverenigingen dus ik heb er alle vertrouwen in dat deze werkwijze ook hier zal werken.´

Vorig jaar is de NVGzP samen met een aantal andere verenigingen gestart met een samenwerkingsverband. Gaat u dit voortzetten?

´Het oorspronkelijke idee was om samen met 14 andere beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een federatie te vormen. Uiteindelijk gaan we dit met negen verenigingen doen. De negen betrokken verenigingen zijn gelukkig allemaal erg enthousiast. Ik vind dit een hele belangrijke ontwikkeling en hoop dat de federatie snel gerealiseerd kan worden.´

Wat zijn uw bezigheden buiten de NVGzP?

´Naast mijn functie als directeur bij de NVGzP ben ik als mantelzorger en vrijwilliger actief betrokken bij een begeleidwonenproject voor mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor psychoses in Amsterdam-Oost. Daar variëren mijn werkzaamheden van bestuurlijk overleg en het aanvragen van subsidies tot het één maal per week samen met de bewoners koken en persoonlijk begeleiden van een aantal bewoners.

Daarnaast ben ik lid van de Amsterdamse Wmo-adviesraad. De Wmo is een veelomvattende en complexe wet met veel impact voor iedereen die daaronder valt. Ik vind het belangrijk om vanuit ggz-perspectief een bijdrage te kunnen leveren aan adviezen die vanuit deze raad worden uitgebracht aan het College van B&W in Amsterdam.

Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden. Ik ben een groot liefhebber van hedendaagse kunst, fotografie en theater en ik reis graag. Met mijn man probeer ik elk jaar een reis naar de Verenigde Staten te maken.´