Meer nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten

Uitspraak Regionaal Tuchtcollege Eindhoven

18-01-2021

Berisping inzake onvoldoende regiebehandelaarschap In onderhavige uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven vat het college de taken van de regiebehandelaar als volgt samen: Het komt er