2016

December 2016
30/12, GGz Breburg benoemt nieuw lid rvt
30/12, De DSM-5 komt eraan: consequenties voor uw SBG aanlevering
29/12, Bureaucratie en diffuse financiering verstikken transitie
28/12, Deskundigen rapporteren over antidepressivum
27/12, Genetisch verband tussen slecht slapen en medische aandoeningen ontdekt
23/12, Inkoop specialistische jeugdhulp 2019-2020: marktconsultatie
23/12, Antidepressiva behoren tot therapeutisch arsenaal van huisarts
23/12, Nieuwe JGZ-richtlijn Depressie online
23/12, Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden
22/12, Extra geld moet geesteszieken aan werk helpen
22/12, Ggz presteert beter dan verwacht ondanks stelselwijziging
21/12, Kiezen in de GGZ wordt gemakkelijker
21/12, Versterken van integrale hulp voor jongeren met psychische problemen
21/12, Privacybescherming & Informatieveiligheid ggz; voorbeeld bewerkersovereenkomst
20/12, Sluiten boekjaar landelijk gecontracteerde jeugdaanbieders
20/12, Dimence Groep benoemt nieuwe leden raad van toezicht
20/12, Te weinig woningen voor mensen met een beperking
19/12, Veel te veel antidepressiva voorgeschreven
19/12, Abortus lijkt weinig effect te hebben op mentale gezondheid vrouw
19/12, RTL past voorwaarden hulpprogramma’s aan
16/12, Online preventieve cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen
16/12, Kamerbrief over Schakelprogramma personen met verward gedrag
15/12, GGZ Nederland vraagt politieke aandacht voor preventie
15/12, Calamiteiten melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg
15/12, Slechte nierfunctie verhoogt het risico op dementie
14/12, Generieke module Zelfmanagement voor de ggz gereed
13/12, Autisme bij meisjes herkend aan emotionele en gedragsproblemen
13/12, Ontschotting zorg levert 1.5 miljard euro op
12/12, Zorgstandaarden bieden nieuw perspectief
12/12, Brabantse jeugdzorgaanbieder in de problemen
12/12, Deze man maakt mensen met psychische problemen weer gelukkig
12/12, Effect e-training bij angst en depressie niet bewezen
9/12, Het mag niet; het mag nooit (seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg)
9/12, Behandeling angst en depressie bij kankerpatiënten kostenbesparend
9/12, Twee ervaringsdeskundigen in Schakelteam
8/12, Zwangere met vitamine D tekort meer kans op kind met autisme
8/12, Verslavingszorg levert samenleving miljoenen op
8/12, Malta loopt voorop met verbod op ‘homo-therapie’
7/12, IGZ gaat ook toezien op meldcode ouderenmishandeling
7/12, Inspectie steunt inzet tolkentelefoon voor vluchtelingen
6/12, Psychiatrische hulp thuis vlot maar niet
6/12, ADHD-medicatie onschadelijk op lange termijn
6/12, Handreiking ‘leren van incidenten’ voor kleine zorgaanbieders
5/12, Inattentie als motor van impulsief en hyperactief gedrag
5/12, Radicaal nieuwe therapie bij angst en fobie en PTSS
2/12, Gemeenten komen niet rond met geld jeugdhulp
1/12, Psychische gezondheid in de wijk
1/12, Cultuursensitieve film helpt bij psychosociale hulp

November 2016
30/11, Zo is het om te werken met een psychische stoornis 30/11, Jongere slecht opgevangen na verblijf in jeugdinrichting 29/11, Hoe meer groen en water; hoe minder angststoornissen 29/11, RTL belooft Dekker onderzoek naar hulp-tv 28/11, IGZ wil praten met GGZ InGeest over tv-programma 28/11, Peuter met autisme vermijdt oogcontact niet met opzet 28/11, Korrelatie overspoeld met hulpvragen na ‘Emma wil leven’ 25/11, Kind van depressieve ouder heeft groter risico op depressie 24/11, ZN: Consumentenbond en VvAA pleiten onterecht voor recht op oneindige zorg 24/11, Ggz lanceert nieuwe beweging 23/11, Zorgverleners beknot door zorgverzekeraars 22/11, Vrijgevestigden in jeugd-ggz sluiten noodgedwongen de deuren 21/11, Helft zorgvragers heeft privacyklachten 21/11, Zorg enthousiast over toezicht IGZ bij dementie 18/11, Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten 18/11, Ggz moet volgend jaar kwaliteitsinformatie publiceren 18/11, Gemeenten verwijzen veel vaker door naar jeugdhulp 18/11, Helmond boos: ‘Zorggeld gaat naar hipsterproject’ 17/11, Jeugdzorg in gezinshuis biedt positiever leefklimaat 17/11, Woenselse Poort treft maatregelen na kritiek 17/11, Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag van start 17/11, Begeleiding blijft ook na volledig herstel belangrijk na ziekteverzuim door psychische klachten 16/11, Betrokkenen slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling 15/11, Kindermishandeling binnen 10 jaar halveren 15/11, Zorg van de Zaak trekt Diederik Stapel aan als psycholoog 11/11, Kinderen stuiten nog op te veel knelpunten in de jeugdhulp 10/11, Evaluatie Stichting Benchmark GGZ 10/11, Lentis vreest miljoenentekort over 2016 9/11, Zorgen over toename crisisopname kinderen 9/11, Gros gemeenten liet zorggeld op plank liggen 8/11, Meldpunt geweld jeugdzorg; onderzoek verbreed 8/11, Inspecties richten zich op nieuwe vormen van jeugdhulp 7/11, Ouders zieke kinderen vaak onterecht beticht van kindermishandeling 7/11, Gemeenten tevreden over decentralisaties; burgers niet 7/11, Hersenz wint Herman Wijffels Innovatieprijs 4/11,Onderzoek naar gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4/11, Meer maatwerk nodig voor huurders met verward gedrag 4/11, Wat gebeurt er met standaarden in de commentaar- en autorisatiefase? 3/11, Advies kwartiermaker over transformatie zorglandschap Jeugd 2/11, Geef meer uitleg over psychische achtergrond van lichamelijke klachten 2/11, NCJ overspoelt jeugdzorg met steunprogramma’s 2/11, 1.2 miljard over op jeugdzorg en ondersteuning bij gemeenten 1/11, Doorverwijzing jeugdhulp vaker door gemeenten 1/11, Zorggeld niet kwijt maar bewaard voor later 1/11, Hoog gemiddelde behandeling depressie; ook veel onvoldoendes

Oktober 2016
31/10, Vertrouwen in zorg groot; behalve in ggz 31/10, Van je angststoornis af dankzij virtual reality 31/10, Aandacht voor zelfstigma 28/10, Hersenactiviteit geliefde pubers gemeten 28/10, Monitor LPGGz: Ontevredenheid over crisiszorg 28/10, Drie nieuwe erkende interventies 27/10, Kindzorg hoort naadloos aan te sluiten 27/10, Alarm FNV over jeugdpsychiatrisch centrum 27/10, Kindermishandeling kost miljarden 26/10, Coziek voorspelt stijging accountantskosten ggz 24/10, Familievertrouwenswerk ggz start in het sociaal domein 24/10, Platform wil proefproces wachtlijsten jeugd-ggz 21/10, 20 miljoen euro beschikbaar voor begeleiding naar werk van mensen met psychische aandoeningen 21/10, Hoe vaak komen gedwongen spoedopnames voor in de GGZ? 20/10, Beantwoording Commissiebrief over steeds langere wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg 19/10, Verplichte behandeling kan kosten psychiatrie verlagen 18/10, NZa komt met oplossing voor ‘foute’ ggz-tarieven 18/10, ChristenUnie: relatietherapie in basispakket 17/10, Belangrijke rol voor familie van verwarde personen 17/10, Dijkhoff grijpt in bij onveilige tbs-kliniek 17/10, Hersteltarief in 2017 mogelijk voor ggz-tarieven 2014 en 2015 14/10, Depressie: enkele cijfers 14/10, Maatregelen gebruik van residentiële jeugdhulp en jeugd-ggz 13/10, 1.200.000 patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg 12/10, Utrecht reserveert extra geld voor jeugdzorg 12/10, Fusie Viersprong en GGz Breburg van de baan 11/10, Helft van mensen met geestelijke gezondheidszorg werkt 11/10, Wachtlijst voor psycholoog groeit 10/10, GGZ Friesland beste werkgever in geestelijke gezondheidszorg 10/10, Erasmus MC start spreekuur ‘zwanger met antidepressiva’ 7/10, Reduceer iemand niet tot één kwaal 7/10, Psychische klachten in de huisartsenpraktijk 7/10, Rechter berispt gemeenten om aanbesteding jeugdhulp 7/10, Patiënten hebben geen idee wat er met e-health kan 7/10, Rendeert zorgonderzoek in de GGz? 6/10, Ggz-personeel beklaagt zich over onveiligheid 6/10, Fors hogere accountantskosten door Wmo en Jeugdwet 5/10, Patiënt zelf de baas over digitaal medisch dossier 5/10, Aanpak kindermishandeling aangescherpt 5/10, Veel onvrede en frustratie bij GGZ-medewerker 5/10, De invloed van veroudering op persoonlijkheid verdient aandacht in de zorg 4/10, Verplichte anticonceptie incapabele ouders 3/10, Reactie Schippers op rapportage Aanjaagteam verwarde personen 3/10, Financiering crisishulp verwarde personen niet goed geregeld 3/10, Hoes verder met aanpak verwarde personen

September 2016
30/9, Jeugd-ggz zet in op virtual reality 30/9, Van Rijn: ‘Geen onderzoek naar wurgcontracten in jeugdzorg’ 29/9, Negatief reageren op moreel gedrag 29/9, Laura van Geest (CPB): zorgkosten dreigen alle groei koopkracht op te eten 28/9, Stichting Benchmark GGZ; jaarrapportage BRaM 2015 28/9, Depressie Vereniging lanceert depressieplatform MIND Blue 27/9, Zilveren Kruis sluit voorkeurscontracten depressiezorg 27/9, GGZ Friesland geeft gratis training voor mantelzorgers 26/9, Landelijke campagne moet taboe op depressie wegnemen 26/9, Herken de signalen van suïcidale gedachten 22/9, Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na 21/9, Dertig miljoen onvoldoende voor aanpak verwarde personen 21/9, Zorguitgaven stijgen naar 68 en een half miljard euro 19/9, Trauma’s verwerken met een snuifje knuffelhormoon 19/9, Somber? Ga er op uit! 16/9, Verslavingszorg laat kliniek achter zich 15/9, Behandeling nachtmerries bij patiënten in GGZ goed mogelijk 15/9, André Rouvoet: voorkom dat jongeren uit GGZ-behandeling moeten en voorkom schulden 15/9, Zorgverzekeraars gaan verzekerden achteraf informeren over inzage patiëntgegevens 14/9, Cliënt niet in beeld bij transities ggz 14/9, Politie blijft verwarde mensen opvangen zolang het nodig is 13/9, Reactie VWS op bericht dat politie in 2017 stopt met vervoer verwarde personen 13/9, De anti-stigma toolkit van Ypsilon 12/9, VUmc start centrum voor wilsbekwaamheidsvragen 12/9, Politie stopt met opvang verwarde personen 9/9, Patiëntenfederatie – Patiënt beslist over inzage medisch dossier 9/9, Videoboodschap Minister Schippers over publiekscampagne depressie 9/9, Tweederde psychologische experimenten onderuit bij herhaling 8/9, Nieuwe subsidierondes GGz bij ZonMw 8/9, Decision Tool Depressie beschikbaar 8/9, Zelfmanagement niet vanzelfsprekend 7/9, Onderzoek naar nieuwe vormen antidepressiva 7/9, Ontregeld immuunsysteem oorzaak van depressies? 7/9, Zorgprisma GGZ Basis en GGZ Plus 7/9, Mentale vermoeidheid zit tussen je oren 6/9, Sneller aan het werk dankzij blended e-health bij psychische klachten 5/9, Instellingen richten nieuwe isoleercellen in 2/9, Trimbos Start landelijk KOPP/KVO project 2/9, Budgetten WMO en Jeugd verlaagd 2/9, Omstreden onderzoek GGZ NHN naar Openbaar Ministerie 2/9, Staatssecretaris Dijkhoff laat onderzoek doen naar Woenselse Poort 1/9, Menzis koppelt zorginkoop aan kwaliteitsindicatoren

Augustus 2016
26/8, IGZ- Openheid calamiteiten onderwerp van gesprek met zorg 26/8, Inspecties stellen bodemeisen aan opnames jongeren in gesloten instellingen 23/8, Sterke groei aantal klachten over jeugdzorg 22/8, Geen een gemeente heeft draaiboek verwarde personen klaar 22/8, Gebruik Ritalin bij kinderen neemt af 18/8, NZa- Zorgfraude is een serieus probleem 18/8, Jeugdzorginstelling Almata moet 30% capaciteit afbouwen 15/8, Patiëntenfederatie boos over arrest ‘eigen verantwoordelijkheid’ 15/8, Toetsing kwaliteitsregistraties van start 2/8, Investeren in GGZ onderzoek loont

Juli 2016
29/7, Psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen 26/7, GGz-partijen pakken knelpunten declaratieproces aan 15/7, NZa moet GGZ tarieven opnieuw vaststellen 13/7, Personeel jeugdzorginstelling slaat alarm 12/7, Veel verwarring rond ‘verwarde personen’ 11/7, Afwijzende reacties op Haags plan verwarde personen 8/7, Korter behandelen bij milde psychische problemen goed mogelijk 8/7, Schippers scherpt wetsvoorstel verplichte GGZ aan: Observatieregel voor verwarde personen 7/7, Hulpverlening in de fout bij probleemgezin 7/7, ZN: Afspraken zelfonderzoek curatieve GGZ 2014 6/7, Aanpak verwarde personen nog nergens sluitend 6/7, IGZ: Eindrapportage toezicht lijst 150 verpleegzorginstellingen 4/7, Generieke Module benadrukt belang van naasten in de GGZ 4/7, Korrelatie krijgt steeds meer hulpvragen van jongeren 4/7, NZa publiceert definitieve regelingen 2017 1/7, Schippers kamerbrief over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

Juni 2016
30/6, IGZ noteert voorlopig 6 zwijgcontracten 29/6, 12 instellingen ondertekenen manifest: Isoleercel is rijp voor museum 29/6, Monitor Transitie jeugd: Jeugdzorg onder de maat 28/6, Meer vragen en klachten over dwang in de GGZ 27/6, Psychiatrische patient bij huisarts in wachtrij 27/6, Koppeling psychiatrische patient aan incidenten door media vergroot stigma 24/6, Oudere met chronische depressie verliest steun 24/6, Trimbos: Nieuwe interventies erkend voor langdurige GGZ 23/6, Woenselse poort liet steken vallen voorafgaand aan dubbele zelfmoord 22/6, ZN: Volledig risicodragendheid in GGZ komt te vroeg voor zorgverzekeraars 20/6, Studies naar effectiviteit Jeugd-GGZ ter discussie 17/6, Ypsilon komt met manifest voor politiek 16/6, Van Rijn snoeit in zorgregels 16/6, Neurofeedback niet effectief bij ADHD 16/6, Schippers is tegen informeerplicht zorgverleners 16/6, Zorg kan niet zonder ervaringsdeskundigheid 15/6, Cliënten uit omstreden medicijnonderzoek GGZ-NHN knapten wel op 15/6, Kleine groei opvang jongeren in pleeggezin 15/6, Zorgkosten per verzekerde het hoogst in Ermelo 14/6, Half miljard bezuiniging op langdurige zorg geschrapt 10/6, Inkoopbeleid zorgverzekeraars onduidelijk voor consumenten 9/6, Forse stijging aantal zorgverleners dat uit het BIG register is geschrapt 8/6, Geheugenverlies bij daders van zware delicten meestal geveinsd  8/6, IGZ oordeelt hard over medicijnonderzoek GGZ-instelling 7/6, Zorgen over kwetsbare kinderen in Nederland 6/6, P3NL: Subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van Zorg gepubliceerd 6/6, Psychiatrische patiënten hebben baat bij opstellen van een crisisplan 3/6, Pilot voor nieuw model GGZ van start 3/6, Geschilleninstantie moet onnodige rechtszaken zorgaanbieders en zorgverzekeraars voorkomen 

Mei 2016
31/5, Zorginstituut: Psychiatrische patiënt onnodig lang in zorginstelling door gebrek aan alternatief 30/5, NRC: Steeds meer kinderen onterecht en onwettig in gesloten jeugdzorg 30/5, Zorgverzekeraars willen in 2017 nog geen risico dragen voor GGZ: “te weinig inzicht in kwaliteit” 30/5, Proefschrift VU: ervaringsdeskundigheid gebruiken in beroepsuitoefening en opleiding professionals 27/5, Landelijk Platform GGZ luidt noodklok over ambulantisering 26/5, Tot vijf jaar cel geëist tegen psychiaters wegens fraude met diagnoses voor uitkeringen en PGB’s 25/5, Meer dan veertig meldingen over ‘zwijgcontracten’ in de gezondheidszorg 20/5, Twintig miljoen subsidie voor arbeidsreïntegratie van mensen met ernstige psychische aandoening 20/5, Van Rijn: oneigenlijk gebruik psychofarmaca in ouderenzorg uitbannen 17/5, VWS komt met breed pakket maatregelen voor verbetering diagnostiek en zorg voor autisme 10/5, Proefschrift: Neurofeedback werkt niet bij ADHD 10/5, Trouw: Te weinig aandacht voor terugval na depressie 9/5, Start campagne dementievriendelijke samenleving 9/5, Onderzoek: sociale contacten vertragen cognitieve achteruitgang 4/5, Online zelfhulp vermindert risico op depressies 2/5, Groeiend verzet tegen bezuinigingen verpleeghuiszorg: 10.000 banen op de tocht

April 2016
29/4, Onderzoek: Nederland is Europees kampioen dementiezorg, kwaliteit van leven in verpleeghuis even hoog als thuis 29/4, Onderzoek: mindfulness effectief bij preventie terugval depressie 28/4, Nieuwe richtlijn ADHD voor jeugdhulp 25/4, Cliëntenorganisaties bezorgd over privacy jeugdzorg 25/4, Proefschrift: etnische minderheden hebben twee maal zo hoog risico op psychose 25/4, Bea Tiemens benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Evidence based practici in mental health care’ aan Radboud Universiteit 25/4, Weer fors banenverlies bij GGZ Westelijk Noord-Brabant 23/4, Onderzoek naar toename dyslexieverklaringen 23/4, Onderzoek: jongeren zoeken te laat hulp bij depressie 22/4, Psychische problemen belangrijkste oorzaak vervroegd pensioen 21/4, Schippers: NZa moet optreden tegen ‘nep-restitutiepolissen’ 18/4, Vektis introduceert spiegelinformatie voor GGZ-instellingen 14/4, Woonzorg Flevoland dringt gebruik psychofarmaca met 23 procent terug 14/4, GGZ Friesland betrekt cliënten en familie bij audits 13/4, Arkin neemt Victas over, continuïteit zorg veiliggesteld 7/4, Miljoenenverlies Novadic-Kentron 7/4, Fonds Psychische Gezondheid en Landelijk Platform GGZ gaan samenwerken 6/4, Verslavingszorginstelling Victas failliet

Maart 2016
31/3, Van Rijn: oneigenlijk gebruik psychofarmaca terugdringen naar nul 31/3, Nieuwe voorzitter Ned. Ver. voor Psychiatrie: psychiatrie moet grenzen stellen 30/3, Schippers: meer aandacht voor preventie bij psychische problematiek en andere risico’s op chronische ziekten 22/3, TOP GGZ keurmerk voor Centrum Dubbele Problematiek Palier en Equator Foundation 22/3, Inspecties Gezondheidszorg en Jeugdzorg gaan fuseren 21/3, Artsen vaak onzorgvuldig bij voorschrijven antidepressiva bij kinderen en jongeren 17/3, Schippers: declaratieprobleem langdurige ggz opgelost 16/3, Acht grote ggz-instellingen gaan samenwerken bij ontwikkeling blended care 11/3, Proefschrift: autistische jongens en seksualiteit 10/3, Begeleiding GGZ-cliënt  door huisarts kan beter 9/3, Volgende stap naar een Europese privacyregeling 9/3, GGZ bij zwakbegaafden kan een stuk beter 7/3, Van Boeijen onder verscherpt toezicht Inspectie 4/3, Gerton Heijne vertrekt als bestuursvoorzitter Reinier van Arkel 2/3, Knelpunten regelgeving GGZ voor jaarrekening 2014 opgelost

Februari 2016
29/2, Blog Joost Walraven over Kwaliteitsstatuut GGZ 26/2, Gezondheidsraad: kwart vluchtelingen kampt met PTSS of depressie 26/2, Tbs’ers stromen massal door naar ggz 16/2, Monitor Transitie Jeugd 2015: Gemeenten houden deur naar jeugdhulp dicht 16/2, Autoriteit Persoonsgegevens vraagt aandacht voor bescherming persoonsgegevens in zorg 15/2, Kinderombudsman: jeugdzorginstellingen kopen klachten af 12/2, Aantal incidenten met verwarde mensen blijft stijgen 10/2, Schippers gaat ‘time-out procedure’ voor verwarde personen onderzoeken 10/2, Schippers: Regels declaratie GGZ met terugwerkende kracht aanpassen om interpretatieproblemen op te lossen 8/2, Directeur GGz Nederland: ‘verantwoordingsidiotie’ legt GGZ lam 8/2, Damiaan Denys nieuwe voorzitter Ned. Ver. voor Psychiatrie 5/2, GGz Breburg start inloop voor kwetsbare mensen 3/2, Mondriaan opent vernieuwde gesloten afdeling, ‘healing environment’ 1/2, Kwaliteitsstempel voor acht e-mental health programma’s 1/2, Inspecties presenteren gezamenlijk werkplan voor toezicht jeudgzorg

Januari 2016
29/1, Afscheidsrede Cor de Jong (Radboud Universiteit): ‘Geef verslaafde patiënt grotere rol in behandeling’ 28/1, Schippers in antwoord op Kamervragen: omzetplafonds geen bedreiging voor vrije keuze behandelaar  27/1, Opnieuw banen weg bij GGZ Centraal 26/1, Schippers: tien miljoen extra voor onderzoek en voorlichting depressie 20/1, Mondriaan, Arkin, GGzE en drie andere instellingen sluiten zich aan bij De Nieuwe GGZ 20/1, Prinsenstichting: gebruik psychofarmaca in gehandicaptenzorg kan 75% minder 19/1, Proefschrift: CGT helpt niet bij depressie en angst tijdens zwangerschap 18/1, Dreigende miljoenenstrop jeugd-GGZ door aanscherping eisen zorgverzekeraars over 2013 en 2014 12/1, Van Rijn: meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend 11/1, Zorginstituut: ook GGZ-cliënten toegang geven tot Wet Langdurige Zorg 9/1, Proefschrift Nijmegen: mindfulness effectief bij depressie

2015

27/12, NOS over nieuwe fraude met GGZ-declaraties door psychiater
21/12, College Bescherming Persoonsgegevens gaat onderzoek doen naar doorlevering van DBC-gegevens door NZa
17/12, Lentis heeft nieuwe topman: Martin Sitalsing 
17/12, Proefschrift: preventie hechtingsproblemen bij jonge pleegkinderen
16/12, Proefschrift: nieuwe ECT niet effectiever tegen depressie
14/12, CBS publiceert jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2015
11/12, Groen licht voor fusie Parnassia en De Jutters
10/12, Consumentenbond: 12 pijnpunten zorgstelsel
8/12, Nederland geeft relatief veel uit aan GGZ
4/12, NCRV Monitor: Uitbuiting masterpsychologen in de gezondheidszorg
4/12, Enquête SP: 70% GGZ-medewerkers vindt tempo beddenafbouw GGZ onverantwoord
3/12, Patiëntenfederatie: budgetpolis slecht product
2/12, Huisartsen winnen rechtszaak tegen NZa: contractering geen voorwaarde voor vergoeding
2/12, GGZ Breburg wint Gouden Oorkonde voor terugdringen separatie: 92% minder
1/12, NZa start onderzoek naar uitvoering privacyregeling GGZ door verzekeraars

November 2015
29/11, Van Rijn: Bekostiging dementiezorg op de schop; ‘schotten’ wegnemen  28/11, Minister: geen extra geld voor POH GGZ 28/11, Zorgverzekeraars: wachttijden GGZ onacceptabel 26/11, Oratie Edwin de Beurs: GGZ doet te weinig met ROM-gegevens 16/11, Ouderbijdrage jeugdzorg komt in 2016 te vervallen 21/11, GGZ Drenthe schrapt 240 arbeidsplaatsen 21/11, Altrecht snijdt in formatie 18/11, ‘Zorgprofessional wil maatwerk in plaats van marktwerking’ 18/11, Verpleeghuis Akropolis Rotterdam onder verscherpt toezicht Inspectie 16/11, Dimence Almelo beste werkplek 15/11, Ouders betalen psychologische behandeling kinderen steeds vaker zelf 15/11, Proefschrift: de ene autist is de andere niet\, over het belang van behandeling op maat 15/11, Inspectie publiceert toetsingskader nieuwe toetreders jeugdzorg 14/11, Gegevens in jeugdzorg onveilig gedeeld 11/11, Nieuw initiatief ‘Caredate’ voor behandeling lichte klachten door psychologen 11/11, Jacobine Geel (GGz Nederland): ggz moet toegevoegde waarde beter laten zien 11/11, Brandbrief 234 wethouders over jeugdzorg en thuiszorg 10/11, GGZ Centraal aangeklaagd door moeder wegens zelfmoord kinderen 10/11, Mondriaan: gratis online ondersteuning voor mantelzorgers 10/11, Henrie Henselmans nieuwe bestuurder Rivierduinen 9/11, Landelijk Platform GGZ: eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg schrappen 9/11, Tientallen meldingen psychisch en seksueel misbruik in jeugdzorg 6/11, “Tuchtcolleges dreigen verstopt te raken door lichte klachten” 6/11, Elsevier: Meander Amersfoort\, Gelre Zutphen\, Beatrix Gorinchem en Tergooi Hilversum beste ziekenhuizen 5/11, Consumer Quality index vanaf 2016 niet langer verplicht in ouderenzorg 3/11, Proefschrift: kloof tussen autisme-onderzoek en praktijk wordt steeds groter 2/11, Kinderombudsman kritisch over kwaliteit en toegankelijkheid jeugdzorg

Oktober 2015
29/10, Proefschrift: wisselwerking tussen depressies en lichamelijke aandoeningen 28/10, Trimbosinstituut: ambulantisering GGZ zet door\, maar overheveling naar gemeenten zorgt voor onbduidelijkheid en vertraging 28/10, Coudewater gaat sluiten – wordt mogelijk AZC 23/10, Problemen bij aanvraag jeugdzorg worden steeds groter 23/10, GGZ Momentum stelt patiëntenstop in voor VGZ-verzekerden 22/10, Bestuurder Accare: GGZ-professional eerder inschakelen in jeugdhulp 19/10, Minddistrict komt met toolkit voor implementatie e-health 18/10, Proefschrift: EMDR effectief en veilig bij behandeling getraumatiseerde vluchtelingen 17/10, Verpleeghuiszorg: toezicht Inspectie op onvoldoende functionerende instellingen werpt vruchten af 14/10, Parnassia wil de Jutters overnemen 12/10, Inspectie heft verscherpt toezicht GGZ Drenthe op 8/10, Proefschrift: Allochtone jeugd testen op psychische stoornissen 5/10, Andere aanpak autisme kan miljoenen besparen

September 2015
30/9, Bosman GGz fuseert met The Busy People en gaat verder als Dokter Bosman 29/9, 99keerandersdanjedenkt: BN’ers over stigma rond psychische aandoeningen 29/9, NIP tegen meldplicht kindermishandeling 28/9, NIVEL: laag vertrouwen bij publiek door onduidelijkheid over taken zorgverzekeraars 25/9, Anne-Mei Thé pleit voor sociale benadering dementie 25/9, Huisartsen bezorgd over wachtlijsten jeugd GGZ 24/9, CNV: SPV’er moet ook regiebehandelaar kunnen zijn 22/9, Oprichting netwerk Psychotrauma Nederland voor verbetering kwaliteit traumazorg 22/9, Veel behoefte aan psychische hulp vluchtelingen 22/9, GGzE krijgt kwalificatie ‘Beste Zorg’ 19/9, Corine de Ruiter voor derde keer berispt 10/9, Klinisch psychologen VU starten project ‘Groene gezonde ziekenhuizen’ 7/9, Huisartsen willen meer budget voor POH-GGZ 4/9, Jurgen Verbeeck en Nolly van der Zeijden nieuwe bestuurders Parnassia 3/9, Kabinet en VNG installeren ‘aanjaagteam’ verwarde personen 2/9, Reorganisatie GGZ levert in 2015 6 miljoen op: 0\,5% van GGZ-budget 1/9, Accountants trekken aan de bel over transitie jeugdzorg en langdurige zorg

Augustus 2015
27/8, Afbouw psychofarmaca in zorginstellingen kan zonder toename probleemgedrag  26/8, Oratie Heleen Riper: e-heelth even goed als face-to-facebehandeling 25/8, Grote GGZ-instellingen komen met kwaliteitslabel Basis GGZ 21/8, Nieuw zorgpad hersenletsel groot succes 19/8, Samenwerking voor gehandicapten met psychische aandoening 19/8, Nieuw initiatief depressiepreventie bij ouderen 18/8, Groene Hart start geheugenpoli voor niet-Nederlandstaligen 12/8, Zeeland: psychiatrische opnames vanaf 2016 alleen nog bij Emergis\, niet meer bij ziekenhuizen 5/8, Verzekeraars: volledige marktwerking GGZ in 2017 komt te vroeg

Juli 2015
31/7, Leo Kannerhuis: 10 procent minder personeel 31/7, Amsterdam onderzoekt privacy jeugdzorg 30/7, Eetstoornissen Register voor volgen langetermijneffecten eetstoornissen 27/7, Landelijk Platform GGZ wil uitstel persoonsgegevens op Jeugdwet-facturen 27/7, Tips voor bezoek Inspectie 24/7, Wachtlijst Levenseindekliniek voor psychiatrische patiënten 23/7, Amsterdamse gz-psycholoog en psychotherapeut geschorst wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag 22/7, Drie topfunctionarissen Amerikaanse APA opgestapt wegens betrokkenheid bij martelpraktijken 20/7, Meer dwangopnamen psychiatrische patiënten 9/7, Landelijk Platform GGZ: meer voorlichting nodig over zorg door gemeenten 6/7, Schippers komt met actieplan voor beperking bureaucratie in zorg 4/7, Inspectie: in ouderenzorg meer aandacht nodig voor dementie en onbegrepen gedrag; psycholoog heeft sleutelpositie 4/7, Monitor Basis GGZ 2014 verschenen 2/7, Marc Verbraak benoemd als hoofd Zorgprogramma Jeugd van Pro Persona 2/7, Veel agressie tegen medewerkers in gehandicaptenzorg  1/7, Schippers: zorg voor verwarde personen naar gemeenten 1/7, Bert van der Hoek van Lentis naar De Friesland Zorgverzekeraar

Juni 2015
26/6, Dianda Veldman nieuwe directeur NPCF 25/6, Groeiende wachtlijsten en dreiging opnamestops jeugd-GGZ 23/6, Werner Brouwer nieuwe voorzitter TOPGGZ 21/6, Trimbos: roken in GGZ krijgt te weinig aandacht 16/6, NZa: 700.00 euro boete voor Altrecht wegens slechte DBC-administratie en onjuiste declaraties 15/6, Journaal over toename ernstige psychische problematiek bij huisartsen 15/6, Nieuwsuur over wachttijden jeugdpsychiatrie 12/6, Nieuwe bestuurder Mondriaan Groep 11/6, Toezegging Schippers aan huisartsen: gezamenlijk onderhandelen met zorgverzekeraars moet mogelijk worden 11/6, Woenselse Poort ontslaat personeel na drugsgebruik 9/6, Beveiliging persoonsgegevens bij 83% van de gemeenten niet op orde 4/6, Promotie: puberbrein gevoelig voor sociale uitsluiting

Mei 2015
24/5, Peiling: Van Rijn moet aftreden 23/5, Bijna de helft van vrijgevestigden in jeugdzorg nog geen vergoeding voor 2015 18/5, Accountants: regels en hervormingen bedreigen de zorg 18/5, Reorganisatie Dimence: behandelteams meer ruimte geven 11/5, Adviescollege regeldruk: administratieve lasten in zorg blijven toenemen 8/5, Schippers: Oplossing problemen acute GGZ door zorgstandaard en betere financiering

April 2015
21/4, Beroepsorganisaties\, ouders en belangenverenigingen trekken aan de bel over privacy jeugdzorg 20/4, Minister: onderzoek Inspectie naar experimenten met GGZ-patiënten Heiloo 18/4, Kinderombudsman: jeugdzorg één grote proeftuin 17/4, Kinderpsychiaters bezorgd over toenemend gebruik ADHD medicatie 16/4, Beantwoording Kamervragen over wachtlijsten in de GGZ 15/4, GGZ Drenthe onder verscherpt toezicht Inspectie 13/4, Zorgberoepen in de toekomst: grotere rol voor generalistische professionals 8/4, Meer overstappers zorgverzekering,  vrije artsenkeuze belangrijk motief 8/4, GGZ Verpleegkunde krijgt eigen hoogleraar 7/4, NRC: Jeugdwet biedt kinderen onvoldoende privacy” 7/4, “Overheid wil 300 miljoen extra bezuinigen op langdurige GGZ” 3/4, Regelgeving overgeheveld van NZa naar VWS 2/4, Reclame Code Commissie bevestigt uitspraak in hoger beroep: VWS in de fout bij zorgspotjes 2/4, Bascule snijdt opnieuw in personeelsbestand 

Maart 2015
31/3, Onderzoek: kinderen met ASS wel empatisch 30/3, Beelden voor de geest – tentoonstelling Dolhuys over 50 jaar GGZ 30/3, Interventies op school verminderen ADHD-gedrag 29/3, Marian Kaljouw benoemd tot voorzitter NZa 24/3, Reactie minister Schippers op protest huisartsen 19/3, Gebruik antidepressiva opnieuw gestegen 19/3, Onrust over reorganisatie GGz Breburg 16/3, Pim Cuypers: zelfzorg even effectief als therapie 16/3, Vier miljoen voor kinder- en jeugdpsychologen Krabbendam en Van Lier (VU) 16/3, Nieuw behandelprogramma voor mensen met obesitas 16/3, Basis GGZ-instelling Denk start programma voor behandeling seksuele problemen 16/3, Schippers tikt zorgverzekeraars op de vingers wegen stopzetting vergoeding medicijnen 8/3, Psycholoog Willem van der Does over de lente 6/3, Miljard euro verspilling in verpleeghuizen 5/3, Agnes Scholing benoemd tot hoofdopleider psychotherapie RINO Zuid en bijzonder hoogleraar Open Universiteit 5/3, Proefschrift: Persoonlijkheid voegt zich naar omgeving 4/3, Proefschrift: Lichaamsbeweging niet altijd goed tegen depressie 4/3, Initiatiefnota Groen Links: commercialisering zorgverzekering terugdraaien 3/3, Slechte samenwerking GGZ en UWV bij arbeidsparticipatie GGZ-cliënten

Februari 2015
26/2, 45% fysiotherapeuten overweegt contractvrij werken in de toekomst 24/2, NRC: Arts tegen verzekeraar: M’n spreekkamer uit! 23/2, Radar: Zorgverzekeraars schenden privacy 23/2, Volkskrant: ‘Psychiaters boycotten verzekeraars’ 21/2, Vici-subsidie voor Eveline Crone 19/2, Artsen terughoudend bij euthanasie bij dementie en psychische aandoeningen 18/2, VGZ erkent fouten bij contractering huisartsen 18/2, Stelselwijziging GGZ in Leiden succesvol 15/2, IGZ onderzoekt wegens ontucht veroordeelde gz-psycholoog naar aanleiding van reportage De Monitor 11/2, Rotterdam schrapt ouderbijdrage jeugd-ggz 9/2, Kwart Nederlanders bereid meer te betalen voor kortere wachttijd GGZ 5/2, Zorgverzekeraars willen realtime toegang tot BIG-register 1/2, Medisch specialist vindt macht verzekeraar te groot

Januari 2015
31/1, Hersenen veranderen door stress 29/1, Zorgverzekeraars willen hulp GGZ bij aanpak wachtlijsten 28/1, Gemeente Den Haag schrapt deel ouderbijdrage jeugd-ggz 23/1, GGZ Friesland behandelt angst met virtual realityprogramma Oculus Rift 21/1, De Viersprong in financieel zwaar weer 17/1, Zorginkoop 2016: goede voorbereiding is het halve werk 16/1, Fusie Virenze en Riagg Groep Maastricht 15/1, “Specialistische jeugdzorg wordt uitgehold” 14/1, Huisartsen willen oordeel van NZa over VGZ 5/1, Hersenz, nieuwe landelijke organisatie voor behandeling niet-aangeboren hersenletsel in chronische fase