December 2014
22/12, Vrij Nederland: “Zorgprofessionals, verenigt u!”
15/12, Parnassia neemt Riagg Rijnmond over
11/12, Tien GGZ-instellingen maken meerjarenafspraak met Achmea over o.a. reductie aantal bedden
9/12, Groeiende vraag naar zorg voor verstandelijk gehandicapten
5/12, Raad voor de Volksgezondheid: verzekerden meer invloed geven op zorgverzekeraars
1/12, Zorgen NZa over machtsconcentratie zorgverzekeraars
1/12, Arkin bezuinigt 10 miljoen; 300 banen weg
1/12, Els Borstlezing M. Trappenburg: “Evidence based werken mag geen basis zijn voor zorginkoop”

November 2014
28/11, Blog Jeroen Muller: ROM nog niet geschikt als basis voor benchmarking en zorginkoop
19/11, GGZ Noord Holland Noord wint patiëntenprijs voor familiebeleid
17/11, SP: vervang particuliere zorgverzekeraars door één publieke, landelijke zorgverzekeraar. Winst: 1 miljard per jaar
13/11, Faillissement Riagg Rijnmond
5/11, Schippers: niets mis met Mirro

Oktober 2014
31/10,Veel gebruik van dwang bij thuiswonende demenenterenden
29/10, Nadere regels NZa over declaratie gespecialiseerde GGZ
22/10, Huisartsen protesteren tegen verplicht gebruik screeningsinstrumenten bij psychische klachten
20/10, Ook CAO-overleg ziekenhuizen zit vast
16/10, Ad Kerkhof in Zembla: GGZ weet zich geen raad met suïcide
16/10, “Zorgverleners gevangen in bureaucratie”
10/10, Blog Joost Walraven: “De zorg is bijna dood; lang leve de zorg”
2/10, Anorexiapatiënten krijgen virtueel lichaam

September 2014
25/9, Depressiebehandeling via internet voorkomt terugval
25/9, Nieuwe zorgverzekeraar Anno12 gaat het anders doen
19/9, Trimbosinstituut gaat rookbeleid in GGZ onderzoeken
18/9, Vermelding zorgzwaarte op factuur uitgesteld
17/9, Judith Meijer nieuwe directeur Indigo
11/9, Nieuwe criteria TOP GGZ 2015-2017
10/9, Toespraak Minister-president Rutte bij congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’
9/9, “Alle zwangere vrouwen psychologisch testen”
8/9, GGZ Drenthe schrapt 250 banen
1/9, Tweede Kamer: Schippers ontkent problemen zorgmijding als gevolg van eigen bijdrage
1/9, Uitzending Brandpunt en onderzoek Lareb naar relatie agressie en gebruik anti-depressiva
1/9, Sterfgevallen en gijzeling therapeute in TBS-kliniek De Rooyse Wissel

Augustus 2014
29/8, Reactie Minister Schippers op special De Groene over falende rol zorgverzekeraars
29/8, Jeugdzorg Nederland pleit voor noodwet financiering jeugdzorg
28/8, Antwoorden Schippers op Kamervragen over wegvallen financiering psychologische zorg voor partners van kankerpatiënten
26/8, CBS: bijna 3 procent van kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis
21/8, Privacy in de GGZ: nu of nooit
19/8, Contractering: fair play of met gestrekt been erin?
15/8, Erasmus MC: Mild Cognitive Impairment voorspeller van dementie
14/8, Vice-voorzitter NIP: Ethische commissie tegen uitwassen selectieve zorginkoop
8/8, Limburgse GGZ-instelling gaat in zeer met buitenlandse verzekeraar

Juli 2014
31/7, Rivierduinen schrapt ruim honderd banen
29/7, Schippers wil zorgverzekeraars meer mogelijkheden geven voor inzage medische dossiers
23/7, Advies aan VWS: haal opsporing fraude weg bij NZa
7/7, Ritalingebruik verviervoudigd; Gezondheidsraad: ‘zorgwekkend’
3/7, TopGGZ voor Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence

Juni 2014
30/6, HSK: Verzekeraars kijken niet naar kwaliteit
27/6, “Terug naar Oerhollandse degelijkheid”
26/6, RIVM: dementie in 2030 doodsoorzaak nummer 1
23/6, Reactie Minister op Kamervragen over lange wachttijden in de GGZ
19/6, Budgetpolis leidt tot grotere ongelijkheid in de GGZ-zorg
5/6, Groene: Zorgverzekeraars falen als regisseurs van de zorg

Mei 2014
28/5, Arkin eerste GGZ-instelling met vier sterren voor kwaliteit
23/5, “Zorgverzekeraars gaan e-health afdwingen”
23/5, Tweede Kamer bezorgd over gevolgen transitie voor zware GGZ-patiënten
21/5, Trimbos start landelijk actieprogramma ADHD
21/5, Human Conceren start ketenzorg eetstoornissen
20/5, Anti-psychotica maken dik 
15/5, Zorg verstandelijk gehandicapte ouderen onder de maat
13/5, Oratie Jos de Keijser: Complexe rouw goed te behandelen
14/5, Jan Derksen: Denken in termen van gezondheid in plaats van stoornissen
14/5, CU: Relatietherapie in basisverzekering

April 2014
30/4, Antidepressiva levensgevaarlijk voor jongeren
27/4, Elf deskundigen over zin en onzin van ROM
24/4, “Screening zwangere vrouwen helpt
22/4, Ook Inspectie in de fout met privacy
17/4, Werkgeheugen werkt beter bij ideale temperatuur
9/4, Vertrouwen is niet genetisch bepaald
9/4, Oproep aan Tweede Kamer: Red de vrije keuze van behandelaar 
8/4, Radio 1: Meer medicijnen en minder therapie door bezuinigingen GGZ
6/4, Trouw: professionals worden gek van ROMmen
6/4, Dijk en Duin onder verscherpt toezicht
1/4, Commissie Transitie Autoriteit Jeugd gestart

Maart 2014
31/3, Huisartsen vragen rechter om verbod EPD
21/3, “Placebo net zo effectief als neurofeedback bij ADHD”
21/3, Jan Derksen: GGZ-instellingen kiezen voor controle in plaats van genezing
14/3, Nieuwe Wet Langdurige zorg: Informatieplicht aan CIZ gaat bovan beroepsgeheim
10/3, Virtual Reality effectief bij behandelen van fobieën
2/3, Hoge boetes voor ‘lekken’ patiëntgegevens
2/3, Keuzevrijheid door transitie naar gemeenten onder druk

Februari 2014
27/2, “Kwaliteit en beschikbaarheid zorg verslechtert door de crisis
27/2, Promotie: E-mental health kan goed helpen bij mensen met psychosen 
5/2, Belastingdienst wil af van zzp’ers in zorg
4/2, Staatssecretaris wijst alternatief voor transitie Jeugd-GGZ af

Januari 2014
28/1, Volkskrant: Therapeut geketend door macht zorgverzekeraar
25/1, KNAW: Jeugdwet wetenschappelijk onverantwoord
17/1, BNN Documentaire over ilusie van privacy, onder andere in de GGZ
14/1, Jeugd-GGZ petitie ontvangt veel steun
6/1,  Onderzoek: Huisartsen even effectief als geheugenpoli’s bij beginnende dementie
2/1, Jan Derksen in Trouw: Patiënt én overheid slechter af door invoering Basis GGZ

December 2013
31/12, Kosten ZIS/EPD voor GGZ-instellingen in 2012 verdubbeld 28/12, Mentoren te duur voor GGZ-cliënten 24/12, Aantal GGZ bedden daalt 20/12, Kamer heroverweegt overheveling langdurige GGZ naar gemeentes 18/12, GGZ Nederland naar rechter over overheveling langdurige GGZ 13/12, GGZ NL verwacht meer ontslagen 1/12,  CDA: Overgang jeugdzorg opnieuw bekijken

November 2013
25/11, Patiënten tevreden over praktijkondersteuner GGZ 25/11, E-healthnetwerk Minddistrict breidt uit 19/11, Inspectie: verbetering zorg voor zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeninge door ACT- en FACT-teams  19/11, Beantwoording kamervragen over relatie tussen verslaving en ADHD 11/11, Meer geld naar gemeenten voor jeugdzorg 3/11, NZA screent voorlichting zorgverzekeraars

Oktober 2013
21/10, Ruime Kamermeerderheid akkoord met transitie Jeugdzorg 5/10, Anneloes van Baar: Een druk kind heeft echt niet altijd een gedragsstoornis 4/10, CVZ wil ook zware psychiatrie overheveleen naar gemeentes