Maak een einde aan de schijnprivacy in de GGZ

03-05-2014


Marloes de Jong

Verbijsterend hoe weinig media-aandacht er was voor de onthullingen in de Zembla-uitzending van 17 april over de schijnprivacy van cliënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Anonimiteit blijkt niet gewaarborgd, terwijl alle hulpverleners in de GGZ wel verplicht zijn cliëntgegevens en inhoudelijke vragenlijsten aan te leveren via Stichting Benchmark GGZ (SBG), op last van de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Met de huidige techniek kunnen gegevens over psychische hulpverlening tot de persoon herleid worden. Verzekeraars kunnen op deze manier individuele risicoprofielen maken en daar hun premies op aanpassen of mensen weigeren. Bovendien wordt er onwetenschappelijk en onethisch onderzoek gedaan met deze data. Op basis van onbetrouwbare gegevens wordt beleid gemaakt bij de zorgverzekeraar en worden behandelaars afgerekend.

Gezien de grote financiële belangen van zorgverzekeraars en de beperkte macht van hulpverleners, bent u mijn enige hoop, minister Schippers: stop dit systeem van schijnprivacy, schijnwetenschap en onevenredig veel macht aan de verzekeraar. En collega: weet dat patiënten bezwaar kunnen aantekenen tegen het inleveren van hun psychische diagnose aan de verzekeraar . Totdat de privacy gewaarborgd is en wetenschappelijke en medisch-ethische normen in acht worden genomen, wel zo verstandig.

Deze Blog is een bewerking van een ingezonden brief in de NRC van 1 mei jl.

Marloes de Jong is als gz-psycholoog werkzaam bij Psychologenpraktijk Nieuwegein

Klik hier voor meer informatie over gebruik van de privacyverklaring.

3 thoughts on “Maak een einde aan de schijnprivacy in de GGZ

 1. Beste Collega’s,
  Ik kan alleen maar toejuichen dat er collega’s zijn die zich niet alleen maar druk maken, maar ook daadwerkelijk actie ondernemen. Marloes chapeau! Tegelijkertijd vind ik het beangstigend dat zo weinig collega’s in opstand komen, want men denkt dat het waarschijnlijk wel los zal lopen (of iets dergelijks). Er wordt wel veel geklaagd (linked-in). Ik doe er in ieder geval niet aan mee, dwz ik laat mij niet vastleggen door allerlei regeltjes. Ik vraag mij af wie dat braafjes wel doen, tegen beter weten in. Net zoals Els aangeeft, blijkbaar heeft men niets geleerd van de oorlog. En dat beangstigt mij meer dan ik wil toegeven.

 2. Beste Marloes,
  Fijn dat jij dit signaal hebt afgegeven. Geleidelijk aan begint er meer draagvlak te komen om actie te ondernemen. Nu zitten wij echter nog met een uiterst zorgelijke situatie.
  1) De beroepsgroep zit met geheimhoudingsplicht.
  2) Wij hebben te maken met de wet op de privacy
  Een privacy die inmiddels volledig te grabbel wordt gegooid. Praktijkvoorbeeld: Een uitkerende instantie eiste van mij informatie over het psychisch welzijn van één van mijn cliënten. Gaf ik deze informatie dan kon de betreffende cliënt een uitkering krijgen. Gaf ik deze informatie niet dan verviel het recht op uitkering, tenzij de cliënt aan de sollicitatieplicht voldeed. Voor alle duidelijkheid: het was absoluut onverantwoord om deze cliënt op dat moment met een sollicitatieplicht te belasten. Dat men genoemde cliënt voor het dilemma stelde was niet alleen zwaar onverantwoord, maar mijn inziens regelrechte chantage en machtsmisbruik !
  Hieruit blijkt dat niet alleen zorgverzekeraars zich inmiddels op de privégegevens storten, maar dat ook andere organisaties al ver buiten hun boekje gaan.
  3) Verzekeraars bepalen wie er een vergoeding krijgt en wie niet en hoe deze vergoeding moet worden verkregen. Pas je je niet aan hun voorwaarden aan, dan krijgt de cliënt(e) die wel zijn verzekeringsgelden betaald heeft en gewoon recht heeft op vergoeding, deze niet.
  4) Er zijn diverse rechtszaken geweest, waarin verzekeraars gesommeerd zijn door de rechter om tot vergoeding van de behandeling over te gaan. Echter zonder het gewenste resultaat.
  5) De verzekeraars (en ik gooi ze nu maar even allemaal op één grote hoop, met het gevaar dat ik sommige verzekeraars nu tekort doe) gaan momenteel hun eigen gang. Zij zijn zich als commerciële instellingen aan het opstellen en spreken aan het eind van hun boekjaar zonder enige gene over hun gemaakte winsten.
  6) Misschien even goed om in gedachten te nemen, dat verzekeringen in het verleden zijn opgericht om het algemeen belang te dienen en dienstbaar te zijn t.a.v. van klanten(zieken en kwetsbaren). Dat is inmiddels dankzij een totaal verziekte wijze om met economisch belangen om te gaan, volledig van de baan.
  Dat was het onderdeel verzekeringen met hun verziekte wijze om economisch belang te stellen boven het welzijn en de gezondheid van hun klanten.
  Rechters doen uitspraken, waar geen verzekeraar zich meer aan houdt. Het kan toch niet waar zijn, dat de rechterlijke macht tot een beroepsgroep is geworden, die niet meer in staat is om een deuk in een pakje boter te slaan !
  De politiek heeft nog steeds de illusie dat men democratisch bezig is. Dat is dus niet zo. Want als ik het goed heb, is de rechterlijk macht een duidelijk en onafhankelijk onderdeel van ons democratisch bestel en zie hier. Op het vlak van de GGZ staan zij inmiddels volkomen buiten spel en met lege handen. Maar voor alles is een oplossing. Volgens mij moet de politiek in zeer rap tempo de verzekeraars weer als verzekeraar laten functioneren. Dat wil zeggen:
  Verzekeringspenningen innen en hun klanten betalen indien zij behandeld worden door : psychologen, psychiaters, seksuologen, fysiotherapeuten, tandartsen, vroedvrouwen etc.etc. De hele winstmarges moeten worden teruggebracht tot acceptabele marges. Directies en hoger management moeten weer genoegen nemen met een normale (ver onder de Balkenende norm liggende) vergoeding, want zo bijzonder is het werk dat zij doen nu ook weer niet. De koppeling tussen het verdienen van ongebreidelde salarissen en status zijn werkelijk buitenproportioneel. Het moet ergens vandaan komen, dat is dus van de individuele klant en de behandelaars. Ik heb zo langzamerhand het gevoel dat ik graaiende verzekeraars zit te sponseren. en dat is toch echt het laatste wat ik wil !
  Tot slot : Wat gebeurt er met de privacy gevoelige gegevens van onze cliënten, niemand die dat op dit moment weet.
  Het is vandaag 7 mei. De dodenherdenking van 4 mei ligt mij nog vers in het geheugen. Wist u dat het eerste dat Hitler deed toen hij ons land binnenstapte, u raadt het misschien al privacygevoelige informatie van mensen met een geestelijke aandoening werd opgevraagd, de betreffende mensen werden van hun bed gelicht en tegen de muur gezet. Er wordt altijd veel aandacht besteed aan het lijden van verschillende groepen, van het lijden van deze groep hoor ik nooit iets, u wel.
  Verzekeraars zeggen dat zij heel zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige gegevens, mogelijk dat zij die intentie wel hebben, maar voor hoelang vraag ik mij af. Wanneer komt het bericht dat het één en ander is gehackt of erger nog is verkocht, zoals nu in Engeland het geval is. Weet u het ! Ik niet !!

 3. Beste Marloes,
  Helemaal eens, goed dat je je roert op de social media over dit onderwerp, privacy lijkt bij de financiers geen issue meer te zijn, heel dubbel, wij moeten aan alerlei waraborgen voldoen en zelf lappen ze de basisregels aan hun laars, zie ook NMA, en wat net zo erg is, de financiers bepalen bijna wat de professionals inhoudelijk moeten doen,
  dat het goedkoper en transparanter moet heelmaal mee eens, maar dit is wij-zij cultuur die niet nodig is en alleen vanuit macht en wantrouwen gedreven,
  hoop dat de enorme macht van de financiers zo snel mogelijk wordt gecorrigeerd,
  soms is tijdelijke verhoging van ROM scoresd tijdens complexe behandelingen juist een pre, daar saneppen de bureaucraten niets van,
  ik ondersteun je actie dus van harte,
  Wim Snellen

Comments zijn gesloten